Zaznacz stronę

– Stał się dla nas wielkim nauczycielem tego, czym jest miłość ojczyzny. Czym jest wolność, czym jest odpowiedzialność – o Janie Pawle II mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w ramach Dni Jana Pawła II w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Rektor UPJPII ks. prof. Wojciech Zyzak na początku Mszy św. powitał metropolitę krakowskiego, bpa Jana Zająca, konsul Węgier, wszystkie panie i panów profesorów krakowskich uczelni – współorganizatorów wydarzenia oraz przedstawicieli uczelni wyższych. – Trwajmy w dziękczynieniu za św. Jana Pawła II – powiedział.

W wygłoszonej homilii abp Marek Jędraszewski wspominał początki państwa polskiego, polskiej państwowości i polskiego narodu, które miały miejsce w 966 roku, roku chrztu Polski. Podkreślił, że od początku im więcej było w nas zrozumienia tego wszystkiego co przynosi Zbawiciel Jezus Chrystus, tym więcej było zrozumienia tego, jak należy patrzeć na ojczyznę. – Na ten wielki skarb, który daje każdemu narodowi sam Bóg i który to skarb ma wymiar wieloraki, wielopłaszczyznowy, nie związany tylko i wyłącznie z tym samym pochodzeniem, ani z tą samą ziemią, ale bardziej jeszcze z pewnym specyficznym spojrzeniem na siebie, na świat i na swoje bogactwo duchowe, które jest wykształcane z pokolenia na pokolenie i które staje się skarbem kultury i ducha danego narodu, skarbem, który ten naród jednoczy w sposób najbardziej głęboki, a jednocześnie jest skarbem, którym ten naród ma dzielić się z innymi.

Zaznaczył, że właśnie z takiego rozumienia swojej ojczyzny wyrósł Karol Wojtyła i tego uczył innych. – Stał się dla nas wielkim nauczycielem tego, czym jest miłość ojczyzny. Czym jest wolność, czym jest odpowiedzialność za to co jest teraz, co otrzymaliśmy jako skarb z przeszłości i za co jesteśmy odpowiedzialni, wkraczając w nie do końca znaną nam przyszłość.

A tę przyszłość można odpowiednio kształtować tylko dzięki prawemu sumieniu, co podkreślał Ojciec św.

Metropolita powiedział, że Jana Pawła II można nazwać „nauczycielem niepodległej Polski”. Był nim poprzez ciągłe przypominanie naszych korzeni i przez ciągły trud kształtowania w nas prawych sumień.

Arcybiskup podkreślił, że podczas tej Mszy św. jeszcze raz dziękujemy Bogu, że takiego kapłana, Polaka i papieża dał nam w osobie Jana Pawła II. – Jednocześnie prosimy, byśmy tego skarbu jaki Bóg dał nam w postaci osoby i nauczania Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II nie utracili. Przeciwnie – byśmy pomnażali go w sobie.

Po Eucharystii nastąpiło uroczyste wręczenie nagród w konkursie literackim przez abp. Marka Jędraszewskiego, kard. Stanisława Dziwisza i bp. Jana Zająca. Przyznano pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz jedno wyróżnienie. Główną nagrodę stanowiła pielgrzymka zagraniczna i 2000 zł. Rozstrzygnięty został także konkurs fotograficzny organizowany przez Politechnikę Krakowską. Przyznano pierwszą, drugą i trzecią nagrodę.

 

Autor: Justyna Walicka