Zaznacz stronę

Panel znajdujący się po prawej stronie Ołtarza przedstawia wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej. Z lewej strony widzimy płomień, który prowadził Izraelitów przez pustynię. W centralnej części obrazu Mojżesz trzymający w uniesionej dłoni laskę, którą otwiera Morze Czerwone. Postać Mojżesza symbolizuje tu także Chrystusa (w teologii ewangelisty Mateusza, Jezus jest ukazany jako „Nowy Mojżesz”). Starotestamentowy Mojżesz wyprowadza naród wybrany z niewoli egipskiej, a Nowy Mojżesz – Chrystus, wyprowadza nas, ludzi wierzących, z niewoli grzechu do życia wiecznego. Symbolikę wyzwolenia podkreśla także treść górnej części panelu, gdzie – ponad wzburzonym morzem – widzimy Anioła, który otwiera kratę więzienia i wyprowadza Apostołów (Dz 5). W dłoni Anioła i na nadgarstkach uczniów widać rozerwane kajdany. Przedstawione obrazy mówią też wielką prawdę o Janie Pawle II. On w tylu miejscach „rozerwał kajdany” i otworzył drogę Kościołowi.