Zaznacz stronę

Oratorium zdobi piękna figura Matki Bożej z Loreto oraz mozaiki autorstwa o. Marko Rupnika.

Jan Paweł II był zawsze blisko człowieka, każdego człowieka, także jego ziemskich, codziennych trosk i trudów. Dlatego też w sanktuarium nie mogło zabraknąć wizerunku Madonny z Loreto – Matki Boga-człowieka zrodzonego na ziemi z niewiasty.

Ojciec Święty Jan Paweł II gościł w Loreto pięć razy. W roku 1993, w liście z okazji 700-lecia sanktuarium loretańskiego napisał, że „Święty Domek (Maryi z Loreto) jest nie tylko relikwią, lecz również drogocenną ikoną” ponieważ odbija wzniosłe przesłanie, począwszy od momentu Wcielenia Słowa Bożego w łonie Maryi Dziewicy. 8 grudnia 1987 roku, podczas homilii wygłoszonej w Watykanie mówił:  „Niezależnie od przekazanego przez tradycję podania o cudownym «przeniesieniu» nazaretańskiego Domu Świętego, które pozostaje przedmiotem badań i dociekań historyków oraz mariologów, uderza niezwykły, notowany już w XIV wieku napływ ludności do tego sanktuarium. W krótkim czasie skromny kościółek zamieniony został we wspaniałą, bogatą w dzieła sztuki i piękną pod względem architektonicznym świątynię. Nabożeństwo, jakim lud otacza Matkę Bożą z Loreto, jest tak dawne, jak tradycja mówiąca o «przeniesieniu» domu z Nazaretu na «laurowe wzgórze» w pobliżu Ancony.(…) Dlaczego do Loreto przybywa tak wielu pielgrzymów? Jakie orędzie głoszą jego tajemnicze mury? Szczególna moc, z jaką sanktuarium maryjne w Loreto przyciąga już od siedmiuset lat wiernych, zwłaszcza chorych, ubogich, pokornych i zepchniętych na margines, ma swoje źródło właśnie w jedynym i nieprzemijającym orędziu Wcielenia Boga dla zbawienia człowieka! W Loreto rozważamy i odkrywamy na nowo narodziny Chrystusa — Słowa Bożego i Jego ziemskie życie, pokorne i ukryte, życie dla nas i z nami (…). Myśl o skromnym domku, w którym Słowo Wcielone żyło przez lata, przekonuje pielgrzyma, że Bóg naprawdę kocha człowieka takiego, jaki jest, że wzywa go, prowadzi, oświeca, przebacza mu i go zbawia (…)”

W słowach wypowiedzianych przez Jana Pawła II, Matka Boża z Loreto jawi się nam  jako ta, która tu,  na ziemi, pośród nas, urodziła Zbawiciela. Przybliżyła ludziom Boga. Dała nam Jezusa, który tak jak my – dorastał, pracował, cierpiał, żył. Żył i  z pokorą w sercu wypełniał swoje powołanie.

 

 

Źródła:
www.doojcapio.pl
http://adoratio.pl