Zaznacz stronę

Frontową ścianę Kaplicy Matki Bożej Piekarskiej zdobi wizerunek Orędowniczki ludzi pracy. Powyżej obrazu,  na kamiennym łuku widnieje napis: „Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu poświęcał wiele uwagi tej klasie społecznej, pragnął uwrażliwić  współczesnego człowieka na dzieła pracy rąk ludzkich, ciężkiej pracy, której sam doświadczył  jako robotnik  w Krakowskiej  Fabryce Sody „Solvay”. Przez całe swoje życie był wielkim orędownikiem sprawiedliwości społecznej i żarliwym przeciwnikiem wyzysku. Po obu stronach obrazu Matki Bożej Piekarskiej znajdują się charakterystyczne czarne ściany imitujące węgiel. Na drewnianych płytach umieszczonych w bocznych ścianach oratorium, widnieją fragmenty z wybranych przemówień Jana Pawła II skierowanych do pielgrzymów na Śląsku.

Kaplicę zaprojektował architekt Tadeusz Kostoń. Powstałe oratorium pobłogosławili 23 maja 2014 roku metropolici: krakowski i katowicki.  Abp Wiktor Skworc powiedział wówczas: „Wszyscy jesteśmy związani z postacią ojca świętego Jana Pawła II. Teraz po jego kanonizacji, głównym miejscem jego kultu w Polsce jest właśnie to centrum, w którym również i my będziemy przebywać. Jest nam szczególnie miło, bo mamy tu również swoją cząstkę, kaplicę Matki Bożej Piekarskiej”. Kard. Dziwisz dziękował arcybiskupowi katowickiemu, twórcom jak i wszystkim Ślązakom: – Ta kaplica jest darem Śląska na kanonizację Jana Pawła II. Dalej mówił: – Synteza jaka powstała między Janem Pawłem II, a Matką Boską Piekarską wynika ze szczególnego miejsca jakie zajmowała Matka Boska  w sercu Jana Pawła  II. Piekary zyskały w dniu beatyfikacji, a później kanonizacji swego powiernika, pielgrzyma, który prosi o potrzebne łaski dla wszystkich przybywających na wzgórze piekarskie…”.

Kardynał Karol Wojtyła, a później papież Jan Paweł II należał do grona wielkich czcicieli Maryi Piekarskiej. W latach 1965 – 1978, co roku, podczas majowej pielgrzymki stanowej mężczyzn głosił na wzgórzu Piekarskim Słowo Boże, a przesłanie zawarte w swych głębokich homiliach kierował przede wszystkim do gromadzących się w tym dniu w Piekarach ludzi pracy. Pierwsza wizyta biskupa krakowskiego do Sanktuarium Piekarskiego miała miejsce w 1965 roku, roku niezwykle dla Sanktuarium istotnym. Oto bowiem ordynariusz katowicki – bp Herbert Bednorz postanowił dokonać rekoronacji obrazu Matki Bożej z okazji 40-tej rocznicy pierwszej koronacji Cudownego Wizerunku Maryi Piekarskiej (1925 r.). Podczas uroczystości biskup Wojtyła odprawił Mszę świętą pontyfikalną, a także wygłosił przemówienie do zgromadzonych pielgrzymów. W dwa lata później, tuż po powrocie z Piekar do Krakowa po kolejnej majowej pielgrzymce, biskup Karol Wojtyła odebrał od Ojca Świętego nominację kardynalską. Rok 1978 to ostatni rok pielgrzymowania kard. Karola Wojtyły do Piekar, a zarazem ostanie kardynalskie Słowo Boże skierowane do pielgrzymów piekarskich. Jednak nawet wtedy, kiedy został powołany na Stolicę Piotrową, aby stać się Głową Kościoła i Namiestnikiem Chrystusowym na ziemi, nie zapomniał o piekarskich pielgrzymach, wspierał ich w ciągu całego swego pontyfikatu telegramami,  które każdego roku docierały na Piekarskie Wzgórze. 6 czerwca 1979 roku miało miejsce niezwykłe spotkanie ludu Górnego Śląska z Janem Pawłem II na Jasnej Górze. Ojciec Święty podarował wówczas dla Matki Bożej Piekarskiej stułę i świecę wotywną z herbem papieskim. W roku zamachu na Papieża, w czasie majowej pielgrzymki po przemówieniu powitalnym biskupa Herberta Bednorza, z taśmy magnetofonowej odtworzone zostało orędzie Jana Pawła II przesłane z polikliniki Gemelli do pielgrzymów piekarskich. W 1983 roku Ojciec Święty podarował Matce Bożej Piekarskiej złoty różaniec, prosząc by się na nim za Niego modlono. Życzenie Ojca Świętego zostało spełnione, w Piekarskiej bazylice po dziś dzień przed wieczorną Mszą świętą odmawiany jest różaniec w intencji papieża. 27 maja 2012 roku w dniu stanowej Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców do Matki Bożej Piekarskiej, kard. Stanisław Dziwisz uroczyście wprowadził do Bazyliki relikwie krwi bł. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w ozdobnym relikwiarzu u dołu nowego obrazu z wizerunkiem Bł. Jana Pawła II i Matki Boskiej Piekarskiej. Uroczystego poświęcenia dokonał  abp Wiktor Skworc.