Zaznacz stronę

Pakistan 16 II Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze chrześcijan w Pakistanie. Najważniejsze przesłanie: Podczas dwugodzinnego spotkania z mieszkańcami Karaczi papież podkreślał konieczność podejmowania dialogu między chrześcijanami a muzułmanami. Filipiny – „Azjatycka latarnia chrześcijaństwa” 17 – 22 II Cel pielgrzymki: Beatyfikacja Wawrzyńca Ruiza i jego piętnastu towarzyszy, którzy zostali zamordowani w latach 1633 – 1637 podczas prześladowań chrześcijan w Japonii. Wyspa Guam 22 – 23 II Cel pielgrzymki: Umocnienie w wierze Kościoła lokalnego. Wizyta miała miejsce w 405. rocznicę wybudowania przez o. Luisa Diego de San Vitoresa pierwszego kościoła. Japonia 23 – 26 II Cel pielgrzymki: Spotkanie ze wspólnotą wierzących, oddanie czci męczennikom za wiarę. Najważniejsze wydarzenia: wystąpienie w Hiroszimie, podczas którego papież apelował o to, aby wszelkie decyzje podejmowane były w perspektywie pokoju. Podczas spotkania z ludźmi nauki, papież podkreślił, iż przyszłość ludzkości zależy od moralnych wyborów. USA (Alaska) 26 II Cel pielgrzymki: Spotkanie z mieszkańcami Alaski. Najważniejsze wydarzenia: Msza św. w której uczestniczyli rdzenni mieszkańcy Alaski. 2. Nigeria, Benin, Gabon, Gwinea Równikowa 12 – 19 II 1982 Cel pielgrzymki: Spotkanie ze wspólnotą wierzących i umocnienie w wierze jej członków. Nigeria 12 – 17 II Najważniejsze wydarzenia: Podczas Mszy św. w której uczestniczyło 1,5 mln wiernych, papież udzielił sakramentu św. chrztu i bierzmowania 31 osobom (liczba ta odpowiada ilości diecezji w Nigerii). Papież udzielił także sakramentu święceń kapłańskich 92 diakonom z całego kraju. Benin 17 II Najważniejsze wydarzenie: Podczas kilkugodzinnej wizyty Jan Paweł II celebrował Mszę św. Gabon 17 – 19 II Najważniejsze wydarzenie: Z tego miejsca papież zwrócił się do całej Afryki, gdyż kraj ten był ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki. Papież spotkał się nie tylko z katolikami, ale także z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich, co było potwierdzeniem, iż takie spotkania nie tylko są stałym punktem papieskich pielgrzymek, ale także są znakiem zaangażowania Ojca Świętego w ruch ekumeniczny. Gwinea Równikowa 18 II Najważniejsze wydarzenie: Msza św. z homilią poświęconą ewangelizacji.

źródło: www.janpawel2.pl