Zaznacz stronę

– Drogie dzieci, drodzy młodzi przyjaciele, siostry i bracia! Zaczyna się utrwalać, również w Waszym kościele parafialnym, piękna tradycja zapalania świateł na Bożonarodzeniowej choince. To kolejny krok adwentowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Ich symbolem, bardzo czytelnym, stała się zielona choinka – symbol życia w zimowym pejzażu naszych wiosek i miast – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w parafii Przemienienia Pańskiego w Libiążu, po której uroczyście zapalił choinkę.

Na początku homilii, kardynał zwrócił uwagę, że III Niedziela Adwentu jest czasem wesela z powodu zbliżającego się Pana. Do radości zachęcają dzisiejsze czytania liturgiczne, w których prorok Sofoniasz i św. Paweł Apostoł wzywają do otwarcia się na przyjście Zbawiciela. – Taka jest tajemnica chrześcijańskiej radości – nie związanej z ulotnymi przeżyciami i uczuciami, ale zakotwiczonej w prawdzie o Bogu solidarnym z nami, o Bogu bliskim nam, zbawiającym nas, zapraszającym nas do życia na wieki w swoim królestwie pokoju i miłości. Wyrazem naszej radości powinna być serdeczna modlitwa, pełna ufności i nadziei – modlitwa błagalna i dziękczynna.

Kardynał przywołał postać św. Jana Chrzciciela, którego powołaniem i misją było przygotowanie Chrystusowi drogi do ludzkich serc. Jego nauka i postawa zachęca nas dziś do solidarności i sprawiedliwości względami naszych bliźnich. – I znów, słysząc te słowa przypominające nam o elementarnej sprawiedliwości i uczciwości, zastanówmy się, czy zauważamy w naszym życiu sytuacje i postawy, wymagające zmiany, poprawy, korekty – inaczej mówiąc nawrócenia.

Kardynał nawiązał do symboliki choinki, wokół której, przy wigilijnym stole, gromadzą się rodziny. Świąteczne drzewka stawia się także w kościołach, miejscach pracy i na ulicach jako zachętę do pokonania bariery anonimowości i obojętności na los bliźniego. – Wszyscy przecież jesteśmy dziećmi jednego Boga, niezależnie od tego wszystkiego, co nas na co dzień dzieli, niezależnie od przekonań religijnych czy politycznych. W naszym niespokojnym świecie, wstrząsanym zbrojnymi konfliktami i zamachami na ludzkie życie, wszyscy jesteśmy wezwani, by wbrew wszystkiemu, cierpliwie i odważnie budować cywilizację miłości.

Zapalenie choinkowego światła jest symbolem ciepła, bliskości i otwartości, a przede wszystkim tego, że Jezus jest światłością świata. Rozświetlenie „Papieskiej Choinki” w Libiążu przypomina postać Jana Pawła II i wprowadzoną przez niego tradycję stawiania na Placu św. Piotra w Rzymie wysokiej choinki i szopki. – Przygotujmy więc nasze serca na spotkanie z Bogiem, który przychodzi do nas jako małe, bezbronne Dziecię. To Książę Pokoju. To nasz Zbawiciel i Pan. Niech znajdzie przyjazne miejsce w naszych rodzinach i środowiskach. Przeżyjmy dobrze zbliżające się Święta, aby wniosły one w nasze życie jeszcze więcej radości, o której dzisiaj mówi nam słowo Boże. Dzielmy się tą radością z innymi. Dzielmy się bezinteresownie dobrem, które staje się naszym udziałem.

Autor: Joanna Folfasińska / Archidiecezja Krakowska