Zaznacz stronę

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Paa.ła II w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie zapraszają uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego do udziału Papieskim Konkursie na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II. 

 

To Wy jesteście ludźmi jutra. Przyszłość jest w waszych sercach i rękach
Jan Paweł II
ŚDM, Toronto, 2002

 

Konkurs składać się będzie z trzech etapów:

1. l etap szkolny – 4 grudnia 2019 r.
2. II etap rejonowy – 20 lutego 2020 r.
3. III etap wojewódzki – 28 kwietnia 2020 r.

Konkurs polegał będzie na rozwiązaniu testów wiedzy w I i II etapie, a w III napisanie pracy literackiej na podstawie poznanej literatury i własnych doświadczeń.

 

Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów jest tygodniowa wycieczka do Rzymu.

 

Formularz zgłoszeniowy nalezy przekazać do 25 października 2019 r. 

Szczegóły w regulaminie

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania