Zaznacz stronę

W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie wojny kontynuował tajne studia, między innymi na Wydziale Teologicznym tej uczelni. Na tym uniwersytecie w 1948 roku młody ks. Wojtyła uzyskał stopień doktora i prowadził wykłady z etyki społecznej, a w roku 1954 habilitował się. Była to ostania habilitacja przed usunięciem tego wydziału z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie budynek ten i sąsiednie zajmuje Wydział Polonistyki UJ.