Zaznacz stronę

W dolnej części lewej ściany prezbiterium widzimy scenę Ukrzyżowania Pana Jezusa. Na obrazie widnieje także postać Matki Najświętszej i św. Jana. Matka Boża trzyma w dłoni kłębek zwiniętej, czerwonej włóczki – symbol dokonanego żywota. Widzimy przebite dłonie i stopy Pana Jezusa, widać też przebity bok. Jednakże Krzyż nie jest tu symbolem męki lecz Chwały bowiem Chrystus przyodziany jest w kapłańskie szaty. Patrzy na nas z ogromnym miłosierdziem. Krzyż symbolizuje tu Zbawiciela Tryumfującego, tego, który pokonał śmierć. Ten krzyż to krzyż chwalebny. Jego umiłowany uczeń Jan, patrząc na Zbawiciela rozpoznaje wówczas swoje powołanie, którym jest wskazywać na Chrystusa Kapłana.