Zaznacz stronę

Po lewej stronie, w górnej części prezbiterium, oglądamy scenę „Zwiastowania Matki Bożej”. Matkę Bożą otacza Logos, Słowo Boga. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Dobrą Nowinę. Matka Boża klęczy, zamyka oczy, słucha, a słuchając tka Ciało dla Słowa (czerwona włóczka tym razem jest rozwinięta i symbolizuje rozpoczęcie się życia Pana Jezusa, a także proces tkania synowskiej szaty, która później została rozdarta). Maryja przędzie ciało dla Słowa Bożego. Obraz symbolizuje zatem także początek teologii Zmartwychwstania, bo ciało tkane w Słowie, tkane jest na życiu wiecznym.