Zaznacz stronę

W górnej części prawej ściany prezbiterium, naprzeciw „Zwiastowania” widzimy scenę „Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi”. Obraz przedstawia Pana Jezusa i Matkę Bożą. Jezus koronuje swoją Matkę. Tą, która dała Mu ziemskie życie, umieszcza w swojej chwale, dając jej życie wieczne. Dlatego pozwala jej zasiąść na tęczy wszechświata u stóp tronu Boga Ojca. Tęcza rozciągająca się pomiędzy ziemią i niebem podkreśla  także owo ziemskie i niebieskie królowanie Maryi. Treść obrazu ukazuje nam prawdziwy cel, prawdziwy sens chrześcijańskiego powołania, którym jest świętość. W obrazie, postać Maryi symbolizuje także Kościół, Oblubienicę Pana Boga. W wizerunku Matki Bożej jesteśmy my wszyscy, całe Ciało Kościoła, a jej koronacja jest świętem miłości.