Zaznacz stronę

Szczególnym świadkiem przemieniającego działania Chrystusowej miłości był i pozostaje dla świata św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku – pisze w liście na drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak.

 

– Zmartwychwstały Pan rozproszył ciemności grzechu i śmierci, dając początek promieniowaniu świętości swego Kościoła. Odtąd święci są dla nas jak kościelny witraż rozświetlony blaskiem Bożej łaski – pisze w liście na drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak podkreśla, że szczególnym świadkiem przemieniającego działania Chrystusowej miłości był i pozostaje dla świata św. Jan Paweł II, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku.

Ksiądz rektor zauważa, że nieprzypadkowo wyprodukowany przez UPJPII wraz z Telewizją Polską jubileuszowy film o życiu intelektualnym polskiego papieża nosi tytuł: „Lubię patrzeć jak wschodzi słońce”. – Są to słowa naszego świętego Patrona, które ukazują jego wielkanocną duchowość i pozwalają przeczuć, jak bardzo światło wiary i światło rozumu, niczym dwa skrzydła, wznosiły go stale ku kontemplowaniu Boga i Jego prawdy – pisze ks. Zyzak.

W dalszej części listu rektor wylicza zasługi Karola Wojtyła – Jana Pawła II dla uczelni. Począwszy od bycia niezwykle uzdolnionym studentem, przez pracę wykładowcy, aż po troskliwą opiekę, jaką nad rozwojem uczelni roztaczał jako metropolita krakowski, a potem papież. – Jego wkład to jednak nie tylko decyzje administracyjne. Pozostawił nam ogromne dziedzictwo swej myśli, do którego stale pragniemy się odwoływać – zaznacza rektor.

Uniwersytet Papieski poza zgłębianiem i przekazywaniem nauczania świętego papieża na wszystkich swoich wydziałach, powołał też Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II, który prowadzi otwarte wykłady w cyklu „Posługa myślenia” i od lat publikuje „Studia nad Myślą Jana Pawła II”, współorganizuje Dni Jana Pawła II w Krakowie. Ks. prof. Zyzak podkreśla, że do priorytetów UPJPII należy studiowanie i przekazywanie młodym pokoleniom zwłaszcza wypracowanej przez Karola Wojtyłę „teologii ciała” opartej na chrześcijańskiej wizji człowieka, małżeństwa i rodziny.

– Przypominanie jego nauczania jest tym ważniejsze, im więcej dorasta nowych pokoleń, które nie poznały go osobiście. Równie ważne jest zachęcanie do naśladowania jego świętego życia, które przypomina nam o powszechnym powołaniu do świętości – pisze rektor podkreślając rolę duszpasterstwa akademickiego. – Uniwersytet Papieski świadomy swego posłannictwa ewangelizacyjnego stara się formować młodych ludzi w tym duchu, którego piękny przykład zostawił nam nasz Patron – zaznacz ks. prof. Zyzak.

Na zakończenie listu rektor dziękuje za wszelką duchową i materialną pomoc w realizacji tego programu ewangelizacyjnego i życzy, by „Zmartwychwstały Pan rozświetlał ścieżki życia i prowadził ku świętości”.

List zostanie odczytany w drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego 13 kwietnia 2020 roku w kościołach archidiecezji krakowskiej.

 

Źródło: UPJP2