Zaznacz stronę

Miejsce to związane jest z życiem i działalnością Świętej siostry Faustyny Kowalskiej, propagatorki Kultu Bożego Miłosierdzia. W świątyni znajduje się słynący łaskami obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany według wizji siostry przez artystę Adolfa Hyłę. Karol Wojtyła często odwiedzał kościół w Łagiewnikach, gdy w czasie II wojny światowej pracował jako robotnik w pobliskich Zakładach Sodowych „Solvay”. W roku 1966 do wnętrza światyni przeniesiono doczesne szczątki Sługi Bożej Faustyny. Następnie, w roku 1968,  z inicjatywy kardynała Karola Wojtyły miejsce to zostało wpisane na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej.
Papież Jan Paweł II odwiedził sanktuarium 7 czerwca 1997 roku, w czasie jednej ze swoich pielgrzymek. 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty poświęcił nowo wybudowaną bazylikę i dokonał Aktu Oddania Świata Miłosierdziu Bożemu. Samo miejsce zostało nazwane przez papieża “stolicą kultu Bożego Miłosierdzia”.