Zaznacz stronę

11 czerwca 1999 r. miała miejsce wizyta Jana Pawła II w Sejmie i Senacie. 20 lat po tym historycznym wydarzeniu posłowie podjęli przez aklamację uchwałę, którą oddali hołd Papieżowi Polakowi i przypomnieli jego przesłanie.

 

„Dla nas, Polaków, wydarzenie to zyskało wymiar zarówno symboliczny, jak i historyczny. Potwierdziło bowiem, że kierunek przemian politycznych obrany po upadku komunizmu jest właściwy” – napisano w uchwale Sejmu.

Podczas wizyty w Parlamencie Jan Paweł II mówił, że „w tym miejscu, w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię Naród”.

„Słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego są dla nas wciąż żywe i cenne, stanowią moralny drogowskaz dla całego kraju” – czytamy w przyjętym przez posłów dokumencie.

Sejm podkreślił także, że Jan Paweł II pozostaje aktualnym wzorcem dla kształtowania relacji opartych na prawdzie, miłości i pokoju we współczesnym społeczeństwie.

11 czerwca 1999 r. na forum Uroczystego Zgromadzenia Posłów i Senatorów papież Jan Paweł II powiedział: „Miejsce, w którym się znajdujemy, skłania do głębokiej refleksji nad odpowiedzialnym korzystaniem w życiu publicznym z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego”. Do tego przesłania nawiązuje tytuł ekspozycji: „Dar odzyskanej wolności”, którą otwarto w środę 12 czerwca w gmachu przy Wiejskiej w 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego w Sejmie. W wernisażu wziął udział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałkowie Małgorzata Gosiewska i Ryszard Terlecki oraz szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska.

– 20 lat temu Jan Paweł II odbył siódmą, najdłuższą, pielgrzymką do Polski. Odwiedził wtedy 23 miejscowości. Przybył do parlamentu na spotkanie z posłami i senatorami, miał wystąpienie wobec przedstawicieli suwerenu. To była pierwsza wizyta Ojca Świętego w dziejach chrześcijaństwa i parlamentaryzmu – powiedział marszałek Kuchciński otwierając wystawę. Przypomniał także, że powinniśmy o niej pamiętać ze względu na treść i znaczenie słów jakie wówczas powiedział. – Zwrócił się do nas, jako przedstawicieli narodu z wezwaniem i troską o pamiętanie o najważniejszych wartościach, jakie przyświecają nam, gdy podnosimy rękę i składamy nasze przyrzeczenia poselskie i senatorskie – komu służymy i dlaczego. Podkreślał, że naszym celem i zadaniem jest troska o dobro wspólne, a przede wszystkim troska o drugiego człowieka. To przesłanie towarzyszy naszej wystawie – podkreślił Marszałek Sejmu podczas inauguracji.

Na ekspozycji zaprezentowano fotel, na którym zasiadał Jan Paweł II podczas wizyty w Sejmie, nagranie audio-video z przesłania do parlamentarzystów oraz wybór najcenniejszych muzealiów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Sejmowej związanych z postacią Jana Pawła II. Wśród nich są m.in. unikatowe numizmaty rocznicowe, księga z dedykacją papieską czy też faksymile dokumentów towarzyszących organizacji wizyty. Ponadto można obejrzeć zdjęcia ukazujące nie tylko wizytę Jana Pawła II w gmachu Sejmu, ale także inne miejsca odwiedzone w czasie siódmej podróży apostolskiej do Ojczyzny. Fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki Sejmowej oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Wystawę zorganizowała Biblioteka Sejmowa. Towarzyszy jej folder okolicznościowy wydany na tę okazję przez Wydawnictwo Sejmowe, w którym znajduje się zapis przesłania Ojca Świętego do parlamentarzystów. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 17 czerwca.

Wizyta papieża w Sejmie to w historii Polski i świata wydarzenie bez precedensu. Był to siódmy dzień pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, najbardziej wypełniony spotkaniami dzień wizyty. Po poświęceniu Pomnika Armii Krajowej i Państwa Podziemnego Jan Paweł II udał się do Sejmu na spotkanie z posłami i senatorami, przedstawicielami rządu, korpusem dyplomatycznym, przedstawicielami sądownictwa i radą ekumeniczną.

Dla Kancelarii Sejmu i Senatu było to wydarzenie szczególnej i wyjątkowej rangi. Jak się miało okazać – spotkanie z 11 czerwca 1999 r. stało się jednym z najważniejszych w historii Parlamentu. Wówczas, w 10. rocznicę demokratycznych zmian z 1989 r., uroczysty nastrój i wielkie oczekiwanie wypełniały każdy zakątek na Wiejskiej. Urzędnicy do dziś pracujący w Kancelarii Sejmu, a w tym czasie bezpośredni świadkowie i uczestnicy wydarzenia, określają tamten czas mianem wielkiego, wzruszającego święta.

Odwiedzający Sejm mogą dowiedzieć się gdzie znajduje się fotel na którym zasiadał Jan Paweł II podczas wizyty. Ale na pewno nie każdy wie, że były jeszcze trzy fotele przygotowane specjalnie na wizytę. Wszystkie zaprojektowane przez architekt Aleksandrę Stępińską, a wykonane przez Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych Henryków w Warszawie. Główny fotel znajdował się w Sali Posiedzeń zaś trzy pozostałe, różniące się od głównego detalami, były ustawione w salach sejmowych: im. Macieja Rataja, im. Ignacego Daszyńskiego oraz im. Wojciecha Trąmpczyńskiego. W salach tych odbyły się spotkania kolejno: z władzami Sejmu i Senatu, przedstawicielami klubów i kół poselskich oraz z Prezesem Rady Ministrów.

Po uroczystościach główny fotel trafił do sejmowej kaplicy, tuż obok niego umieszczone są relikwie św. Jana Pawła II. Jeden z pozostałych w roku 2001 dzięki zaangażowaniu o. Jana Góry trafił do Lednicy. Kolejny, ciekawostka, znajduje się na terenie Rosji, w jednej z kaliningradzkich parafii, trafił tam także w 2001 r. Czwarty fotel pozostał w Kancelarii Sejmu.

W sali obrad Sejmu stolarze sejmowi zbudowali specjalny podest nad miejscem przewodniczenia obradom na którym zasiadają Marszałkowie Sejmu. Można to dostrzec porównując zdjęcia z wizyty papieża ze zdjęciami z obrad Sejmu. Przed samą wizytą projektantka foteli ułożyła wokół podestu kwiaty w kolorach biało-czerwono-żółtych, łącząc kolory flagi polskiej i papieskiej z uwydatnieniem kolorów papieskich.

Jeszcze więcej pracy wymagały przygotowania logistyczne aby zapewnić sprawny przebieg wizyty oraz zaopiekować się setkami wysokich rangą urzędników państwowych biorących udział w spotkaniu z Janem Pawłem II. Każdy poseł i senator miał możliwość zaproszenia jednej osoby, które mogły uczestniczyć w powitaniu i pożegnaniu Ojca Świętego przed gmachem Sejmu, to bagatela 560 dodatkowych osób.

Przyjazd Jana Pawła II zaplanowano na godz. 10.20. Posłowie i senatorowie biorący udział w Uroczystym Zgromadzeniu mieli zająć miejsca do godz. 9.45. Wygłoszenie przesłania Jana Pawła II do połączonych Izb Sejmu i Senatu zaplanowano na godz. 10.30. Po przemówieniu odbyło się krótkie spotkanie z przedstawicielami władzy sądowniczej.

Następnie papież wjechał na I piętro gdzie odbyły się spotkania w salach wymienionych wcześniej. Osoby uczestniczące w przygotowaniach i w samej wizycie Jana Pawła II w Sejmie wspominają, że było to bardzo wielkie przeżycie. W pewnym momencie papież, poza protokołem, podszedł do pracowników Kancelarii Sejmu, co jest uwiecznione na jednym ze zdjęć.

W prezencie od Marszałka i Kancelarii Sejmu papież otrzymał kopię laski marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego. Sejm wydał także okolicznościowy medal z wizerunkiem papieża na awersie i maksymą „Salus rei publicae suprema lex” gmachem Sejmu i herbem papieskim na rewersie. Wydano także specjalny album poświęcony wizycie w Parlamencie.

Co po 20 latach pozostało po tej wizycie? Na pewno słowa obecnie św. Jana Pawła II, które skierował wtedy do polityków. O których wspomniał ówczesny marszałek Sejmu śp. Maciej Płażyński na konferencji prasowej tuż po wizycie: “Polityka i prawo mają sens wtedy gdy w jej centrum jest człowiek”.

 

Źródło: sejm.gov.pl