Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła w Słowacji i umocnienie ich w wierze oraz beatyfikacja dwóch męczenników: greckokatolickiego bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Cecylii Schelingovej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia od Krzyża św. Mottem pielgrzymki były słowa: „Wierni Chrystusowi – wierni Kościołowi”. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniu powitalnym w Bratysławie Jan Paweł II nawiązując do bogatej tradycji chrześcijańskiej Słowacji m. in. mówił: „Nie zadowalajcie się wyłącznie dążeniem do korzyści ekonomicznych. Wielkie bogactwo bowiem może doprowadzić także do wielkiego ubóstwa. Jedynie poprzez budowanie, choć nie bez poświęceń i trudności, społeczeństwa respektującego życie ludzkie we wszystkich jego aspektach, wspierającego rodzinę jako miejsce wzajemnej miłości i rozwoju osoby, zabiegającego o dobro wspólne i wrażliwego na potrzeby najsłabszych, można będzie zagwarantować przyszłość opartą na solidnych podstawach i obfitującą w dobro dla wszystkich”. Szczególnie wzruszającym momentem pielgrzymki było osobiste spotkanie Jana Pawła II z chorymi w Trnawie. Podczas Mszy św. w Bańskiej Bystrzycy Jan Paweł II zainaugurował pierwszy posoborowy Synod Diecezjalny w Słowacji. W homilii prosił Słowaków o to, aby wychowywali dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich. Jan Paweł II mówił: „Rodziny są niczym szkółki, w której wzrastają sadzonki nowych pokoleń. W rodzinach kształtuje się przyszłość narodu”. Kulminacyjnym momentem papieskiej pielgrzymki była Msza św. w czasie której Jan Paweł II beatyfikował bpa Wasyla Hopki i s. Zdenki Cecylii Schelingovej. W homilii mówił, iż nowo beatyfikowani „zostali poddani niesprawiedliwemu procesowi i otrzymali niesłuszny wyrok, zaznali tortur, poniżenia, samotności i ponieśli śmierć. I tak krzyż stał się dla nich drogą, która doprowadziła ich do życia, źródłem mocy i nadziei, próbą miłości i Boga”. Ojciec Święty podziękował Słowakom, że zachowali wiarę w trudnych chwilach i prosił ich, aby strzegli jak „najcenniejszego skarbu” wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. Na zakończenie Mszy papież odmówił modlitwę Anioł Pański i pozdrowił zgromadzonych w siedmiu językach.

źródło: www.janpawel2.pl