Zaznacz stronę

Karol Wojtyła był bardzo związany z Kolegiatą Świętej Anny. Jako pasterz Kościoła Krakowskiego często pielgrzymował do grobu Świętego Jana z Kęt. Przybywał tu, aby uroczyście sprawować Najświętszą Ofiarę i głosić Słowo Boże. Tu wygłaszał nauki rekolekcyjne, służył posługą w konfesjonale i spotykał się ze studentami przy wielu okazjach. Nierzadko wstępował do Kolegiaty prywatnie, by w dyskretnej modlitwie polecać Świętemu Janowi z Kęt pasterskie troski. Powracał do Świętego Profesora w listach do wiernych, wskazując na przykład Jego życia i zachęcając wiernych, zwłaszcza studentów, do naśladowania swego Patrona i Orędownika, do spotykania się z Nim w tej świątyni w ramach duszpasterstwa akademickiego.  Odwiedzając Kraków jako papież Jan Paweł II w 1997 roku, w Kolegiacie Akademickiej św. Anny wygłosił pamiętne przemówienie do pracowników nauki z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ.