Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz pielgrzymka do miejsc związanych z męczeństwem pierwszych chrześcijan. Najważniejsze przesłanie: Chrześcijanie w Tunezji stanowią zaledwie 1 % mieszkańców. 98 % to muzułmanie. Jan Paweł II przyjechał do Tunezji jako orędownik dialogu międzyreligijnego. W przemówieniach papież podkreślał bogatą historię tych ziem, które uświęcone zostały męczeńską krwią pierwszych chrześcijan. Podkreślał także owocną współpracę między chrześcijanami a wyznawcami islamu. Jan Paweł II odprawił Mszę św. w katedrze św. Wincentego à Paulo i Oliwii, na którą oprócz duchowieństwa wpuszczane były osoby posiadające zagraniczne paszporty. W Kartaginie w ruinach rzymskiego amfiteatru papież złożył hołd świętym starożytnego Kościoła. Modlił się w miejscu męczeństwa świętej Felicyty i Perpetuy.

źródło: www.janpawel2.pl