Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Zbliżenie Kościoła katolickiego i Kościołów prawosławnych oraz rozpoczęcie dialogu z islamem. Przewodnią myślą pielgrzymki był temat rozbicia Kościołów oraz dążenie do dialogu i zjednoczenia. Owocem tej apostolskiej podróży było oficjalne rozpoczęcie dialogu ekumenicznego. Jan Paweł II i Dimitros I podpisali ekumeniczną Deklarację w której obaj zwierzchnicy wyrazili prośbę, aby przekraczać granice, które dzielą katolików i prawosławnych. Powołano także Międzynarodową Komisję Wspólną.

źródło: www.janpawel2.pl