Zaznacz stronę

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (dawniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) przejął tradycje zasłużonego dla kultury narodu i Kościoła w Polsce Wydziału Teologicznego Jagiellońskiej Wszechnicy i kontynuuje to dziedzictwo wieków pod opieką świętego Jana z Kęt, świętej Jadwigi Królowej oraz świętego Józefa Sebastiana Pelczara.  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią kościelną,  prowadzi swą działalność naukowo-dydaktyczną na sześciu wydziałach. Poprzedniczką PAT był Wydział Teologiczny, który istniał na Uniwersytecie Jagiellońskim od początku jego działalności. W 1954 roku władze PRL usunęły Wydział Teologiczny z UJ. W 1959 roku Stolica Apostolska wydała dekret o reaktywacji Wydziału Teologicznego, a w 1974 roku, dzięki staraniom ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły, uzyskał on miano Papieskiego Wydziału Teologicznego, który kilka lat później został przekształcony w Akademię. Przełomowym wydarzeniem w dziejach Wydziału Teologicznego w Krakowie było wydanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II 8 grudnia 1981 roku motu proprio Beata Hedvigis, na mocy którego ustanowiona została Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, składająca się z trzech wydziałów. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI pragnąc uhonorować pamięć swego Umiłowanego Poprzednika  podniósł Akademię do godności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.