Zaznacz stronę

W dniach 5 i 6 lutego 2019 roku odbyło się coroczne zebranie członków Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II w Rzymie. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą przy ołtarzu św. Jana Pawła II pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego, który zgodnie ze statutem jako metropolita krakowski sprawuje władzę zwierzchnią Fundacji.

Pierwszy dzień obrad był czasem podsumowana całorocznej działalności Fundacji, natomiast dzień drugi był poświęcony planom na najbliższą przyszłość. Rada postanowiła, że w dniach od 25 do 27 kwietnia 2020 roku mają odbyć się w Rzymie uroczystości związane ze 100-leciem urodzin św. Jana Pawła II w połączeniu z czterdziestą rocznicą powstania Fundacji Jana Pawła II. Dlatego też najbliższy rok, poza realizacją statutowych celów, będzie szczególnie poświęcony przygotowaniom do tych pięknych Jubileuszy.

Autor: Anna Beata Kielech | Fundacja Jana Pawła II w Rzymie