Zaznacz stronę

Karol Kardynał Wojtyła. Fotografie Adama Bujaka

Arsenał Muzeum Książąt Czartoryskich Kraków, ul. Pijarska 8

Adam Bujak jest artystą fotografem urodzonym i mieszkający w Krakowie. Fotografia jest dla niego instrumentem służącym przede wszystkim do ukazywania przeżyć duchowych człowieka. Stworzone przez artystę kadry są efektem uważnej obserwacji i szacunku dla fotografowanych. Bujak nie unika patosu prezentując życie religijne, skłaniając tym samym odbiorców do emocjonalnej reakcji na przedstawiane przeżycia. Często nazywany jest […]