Zaznacz stronę

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie wraz z Filiami w Chrzanowie, Miechowie, Nowej Hucie, Oświęcimiu, Proszowicach i Słomnikach w ramach uczczenia obchodów Roku Świętego Jana Pawła II zaprasza do wzięcia udziału w VI Konkursie Filialnym “Jan Paweł II – Polak, Papież, Człowiek. Historia ukryta w lapbooku”.

Cele: upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża, kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów, promowanie nowatorskich metod i form pracy, pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z miasta i gminy Kraków oraz powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego, miechowskiego, oświęcimskiego i proszowickiego.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu lapbooka związanego z postacią Jan Pawła II.

Terminy:
do 30 X 2020 r.- składanie prac konkursowych,
do 6 XI 2020 r.- rozstrzygnięcie etapu eliminacji, ogłoszenie listy osób, których prace zostały zakwalifikowane do finału,
do 23 XI 2020 r.- rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników.
Więcej informacji oraz warunki udziału w konkursie: https://www.pbw.edu.pl/wydarzenia/1571-jan-pawel-ii-polak-papiez-czlowiek-historia-ukryta-w-lapbooku-konkurs