Zaznacz stronę

Film podejmuje tematykę wolności w kontekście nauczania Ojca Świętego. Dla zobrazowania problematyki poruszanej w filmie, twórcy obrazu wykorzystali w nim fragmenty najważniejszych homilii i przemówień Jana Pawła II skierowanych do rodaków podczas pielgrzymek do Ojczyzny dotyczących wolności oraz jej pojmowania. W filmie o wolności wypowiadają się także: ks. bp Tadeusz Pieronek, o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP oraz prof. dr hab. Karol Tarnowski.