Zaznacz stronę

Z okazji 40. rocznicy I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej, Oddział Kraków oraz Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie przygotował wystawę poświęconą temu bezprecedensowemu wydarzeniu. Wystawa „Bierzmowanie Dziejów. 40. rocznica I pielgrzymki Ojca Świętego Jan Pawła II do Ojczyzny” prezentowana będzie na krakowskich Plantach (od ul. Franciszkańskiej do ul. Poselskiej) do 31 października 2019 roku.

Wizyta papieża miała nie tylko doniosłe znaczenie religijne, ale i społeczne – wpłynęła znacząco na odrodzenie się polskiej wspólnoty. To wydarzenie stało się kamieniem węgielnym przemian politycznych w Polsce. Uruchomiło lawinę procesów wolnościowych, powstałych na bazie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego i coraz odważniejszych prób walki o ustrój demokratyczny, a w konsekwencji zapoczątkowało zmiany w całym bloku Europy Środkowo – Wschodniej.

Jan Paweł II zawsze stawał po stronie człowieka, ponad ideologiami. Był autorytetem w kwestiach religijnych a także historycznych, kulturowych, społecznych i politycznych. Wniósł ogromny wkład w pokojowe przemiany w krajach europejskich. Przez cały pontyfikat podejmował inicjatywy na rzecz dialogu i pojednania, upominał się o niezbywalną, autentyczną godność każdego człowieka i polepszenie warunków życia osób w różny sposób wkluczonych.

Pierwsza wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w roku 1979 wyzwoliła w ludziach odwagę i nadzieję na zmiany w tej części świata.

Na wystawie znalazły się fotografie i dokumenty ze zbiorów IPN Oddział Kraków, zdjęcia niezależnego fotografa amerykańskiego Chucka Fishmana oraz zasoby Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie i Narodowego Archiwum Cyfrowego.