Zaznacz stronę

Celem Dni Jana Pawła II, których 13. edycja trwać będzie od 6 do 8 listopada 2018 r., jest upamiętnienie postaci Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa
w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski.

Organizatorami są krakowskie uczelnie oraz wyższe szkoły z Nowego Targu, Tarnowa, Krosna, Oświęcimia, Sanoka, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się„,  Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Jana Pawła II – Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu w Rzymie.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II, laureat tegorocznej nagrody TOTUS TUUS w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.

Tematem tegorocznych Dni Jana Pawła II jest Niepodległość. Przygotowano bogaty interdyscyplinarny program, obejmujący m. in. konferencje, koncert „Niepodległość”, podczas którego zostaną wykonane utwory Henryka Mikołaja Góreckiego pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego. Nie zabraknie także konkursów: literackiego i fotograficznego. Pokonkursowa wystawa drugiego z nich będzie miała swój wernisaż na Politechnice Krakowskiej.

Najważniejszym elementem wydarzenia pozostaje – wzorem lat ubiegłych – międzynarodowe sympozjum naukowe, poświęcone tematowi wiodącemu Dni. Obrady – otwarte dla wszystkich – odbędą się w czwartek 8 listopada w Auli Collegium Novum. Rozpocznie je wykład prof. Tracey Rowland (University of Notre Dame, Sydney)  “Cultural and Spiritual Capital as the Foundation of Freedom and Independence in the Life of Karol Wojtyła”, następnie abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski odniesie się do nauczania papieża Polaka w wykładzie: „Dialogi Jana Pawła II”.

Instytut Teologii Dogmatycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na konferencję :”Jan Paweł II a polski mesjanizm”.

Akademia Ignatianum tematem organizowanej przez siebie konferencji uczyniła: „Jan Paweł II – patron Niepodległej”.

Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza z kolei na ogólnopolską sesję naukową: ” Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II” (cz. IX, 6 – 7 listopada br.). Pierwsze w czasie dwudniowej konferencji wykłady wygłoszą: prof. dr hab. Zofia Zarębianka „Niepodległość ducha w refleksji Karola Wojtyły/Jana Pawła II o sztuce”, prof. dr hab. Karol Tarnowski: „Wolność indywidualna i wolność społeczna. Wojtyła – Tischner”.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zaprasza na konferencję: ”Hanna Chrzanowska – jedna z nas. Kto następny?”

XIII Dni Jana Pawła II w Krakowie zwieńczone zostaną mszą św. w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, 8 listopada br.  Po niej nastąpi wręczenie nagród przyznanych w konkursie literackim i fotograficznym 13. edycji Dni.

Aktualny PROGRAM XIII DNI JANA PAWAŁA II  znajduje się tutaj

* * * * *

Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa małopolskiego. Ich działania – pod hasłem „Prawda” – koordynowała wówczas Papieska Akademia Teologiczna (dziś: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Następnie rolę głównego organizatora przejmowały kolejno: Uniwersytet Ekonomiczny (2007 – „Dobro”), działające wspólnie szkoły artystyczne Krakowa – Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Akademia Sztuk Pięknych (2008 – „Piękno”), Uniwersytet Jagielloński (2009 – „Wiara i nauka”), Akademia Górniczo-Hutnicza (2010 – „Wolność”), Politechnika Krakowska (2011 – „Godność”), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (2012 – „Dialog”, 2013 – „Mądrość”, 2014 – „Nadzieja”, 2015 – „Świętość”, 2016 – „Miłosierdzie”, 2017 – „Prawa człowieka i prawa narodów”).