Zaznacz stronę

Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu „Małopolski Carolus”, organizowanego przez Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie razem z województwem małopolskim, w ramach którego nagrodzona została młodzież osiągająca wybitne wyniki w różnych dziedzinach działalności szkolnej. 24 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie tegoroczni laureaci otrzymali nagrody w wysokości 5 tys. zł, dyplomy i statuetki.

 

Konkurs przygotowano, aby w wyjątkowy sposób uczcić koniec obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. – Papież Polak był człowiekiem wielu pasji i zainteresowań. Dlatego chcieliśmy wyróżnić młodzież, która idzie w jego ślady. Nie boi się zdobywać wiedzy, ma osiągnięcia sportowe bądź kulturalne czy jest zaangażowana społecznie. Mamy nadzieję, że to wyróżnienie doda im skrzydeł jeszcze bardziej – podkreśliła Agata Szuta, dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, współorganizatora wydarzenia.

W konkursie nagrodzono uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych osiągających wybitne wyniki w pięciu dziedzinach: „gemma gemmarum”, czyli „klejnot nad klejnotami”; „artificem commendant opus”, co oznacza „dzieło zachwala mistrza”; „littera scripta manet”, a więc „słowo zapisane pozostaje”; „mens sana in corpore sano”, czyli „w zdrowym ciele zdrowy duch” oraz „motu proprio”, czyli „z własnej inicjatywy”.

Na konkurs łącznie wpłynęło 414 zgłoszeń. 292 pochodziły ze szkół podstawowych, a 122 dotyczyło uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Ostatecznie jury konkursu wyłoniło 10 zwycięzców.

W dziedzinie „gemma gemmarum” zwyciężyli Szymon Sarnat i Łukasz Żmij. Laureatami „artificem commendant opus” zostały Natalia Gal i Karina Skwarczyńska. Za talenty sportowe i turystyczne wyróżniono Antoniego Kasperskiego i Patrycję Florek. W dziedzinie inicjatyw społecznych laureatami zostali Sebastian Kolawa i Aleksandra Łuczkiewicz. Tytuł „littera scripta manet” otrzymały Martyna Pichlak i Wiktoria Poszwa.

W uroczystej gali rozdania nagród udział wzięli: Halina Cimer, małopolski wicekurator oświaty, prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, przewodniczący sejmiku województwa małopolskiego, Rafał Stuglik, przewodniczący komisji kultury sejmiku, Edyta Stradomska, przewodnicząca kapituły konkursu, p.o. dyrektora delegatury kuratorium oświaty w Wadowicach, Monika Gubała, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UWMW, Łukasz Cieślik, dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz ks. Andrzej Kielian, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

– Patrzę w przyszłość z optymizmem, kiedy widzę tak uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia. Tych, którzy wytrwale pracują nad rozwijaniem swoich talentów i zdolności. Na dodatek robią to w myśl słów św. Jana Pawła II, by wymagać od siebie, nawet jeśli inni od nas nie wymagają. Dziękuję wam za to – powiedziała do zwycięzców Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego.

Laureaci przyznawali, że otrzymanie nagrody sprawiły im wielką radość i na pewno pozwolą dalej rozwijać swoje pasje. – To dla mnie bardzo ważne, że ta nagroda wiąże się z postacią św. Jana Pawła II. Często zawierzam jemu i innym świętym swoje talenty i zdobywanie wiedzy. Wtedy naprawdę wszystko idzie łatwiej – powiedziała Karina Skwarczyńska.

Z kolei Sebastian Kolawa wskazał, że życie to wielki dar od Pana Boga, którego nie można zmarnować. – Przeczytałem kiedyś słowa papieża Polaka, który mówił, że każdy człowiek „ma jakieś swoje Westerplatte”, co oznacza zadania, które się podejmuje i od których nie można się uchylić. Dla mnie to praca społeczna na rzecz innych. Te słowa św. Jana Pawła II mnie motywują i chcę z nimi iść przez życie – podsumował jeden z laureatów.

 

Źródło: Fra3.pl