Strona Główna > Posty > Brazylia 12 – 21 X 1991

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

21 października 1991

Brazylia 12 – 21 X 1991

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Mapa świata ze wskazaniem liczbowym pielgrzymek papieża Jana Pawła II

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz udział w XII Krajowym Kongresie Eucharystycznym „Eucharystia a ewangelizacja”. Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka ta objęła większą część kraju niż podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Brazylii. Papież odwiedził zachodnią jej część. W przemówieniach nawiązywał do problemów wiary, moralności, sytuacji społeczno – gospodarczej mieszkańców Brazylii. Nieraz podejmował problem nędzy ogarniającej znaczną część społeczeństwa. Papież odwiedził najuboższe i nędzne dzielnice. Istotnym wydarzeniem była beatyfikacja Brazylijki, założycieli zgromadzenia zakonnego Małych Sióstr Niepokalanego Poczęcia, s. Pauliny od Serca Jezusa Konającego. Podczas homilii papież ukazał beatyfikowaną zakonnicę jako wzór świętości. Mówił wówczas: „Być świętym znaczy przeciwstawić się grzechowi, nie dopuszczać do zerwania z Bogiem. (…) Świętość kształtuje się w codziennym życiu, w pracy dla braci, która jest owocem jedności z Bogiem”.

źródło: www.janpawel2.pl