Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Pielgrzymki do Ojczyzny

Polska 16 – 19 VIII 2002

Polska 16 – 19 VIII 2002

Cel pielgrzymki: Poświęcenie bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Beatyfikacja abp Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. Jana Balickiego, o. Jana Beyzyma i s. Sancji Janiny Szymkowiak. Hasło ósmej papieskiej pielgrzymi do Polski: Bóg bogaty w miłosierdzie....

Polska 5 – 17 VI 1999

Polska 5 – 17 VI 1999

Cel pielgrzymki: Zamknięcie II Ogólnopolskiego Synodu Plenarnego; kanonizacja bł. Kingi oraz beatyfikacja ks. Stefana W. Frelichowskiego i 108 męczenników, a także m. Reginy Protmann i Edmunda Bojanowskiego. Hasło siódmej papieskiej pielgrzymki do Polski: Bóg jest...

Polska 31 V – 10 VI 1997

Polska 31 V – 10 VI 1997

Cel pielgrzymki: Zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego; udział w obchodach 1000-lecia śmierci św. Wojciech oraz 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Beatyfikacja m. Bernardyny Jabłońskiej i m. Marii Karłowskiej oraz...

Polska  22 V 1995

Polska 22 V 1995

Cel piątej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyny: Uczczenie św. Jana Sarkandra, patrona Śląska i Moraw. Podóż apostolska jest częścią pielgrzymki Ojca Świętego do Czech. Najważniejszym momentem była Msza św. w Ołomuńcu, podczas której papież kanonizował bł. Jana...

Polska 1 – 9 VI 1991 oraz 13 – 16 VIII 1991

Polska 1 – 9 VI 1991 oraz 13 – 16 VIII 1991

Cel pierwszego etapu pielgrzymki: Wskazania Polakom drogi postępowania w obliczu nowych zmian politycznych. Beatyfikacja bpa Józefa S. Pelczara, m. Bolesławy Lament i o. Rafała Chylińskiego. Hasło IV papieskiej pielgrzymki: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Przebieg...

Polska 8 – 14 VI 1987

Polska 8 – 14 VI 1987

Cel pielgrzymki: Beatyfikacja Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala. Udział w II Krajowym Kongresie Eucharystycznym przebiegającym pod hasłem: „Do końca ich umiłował”. Hasło trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny: Do końca ich umiłował. Trasa Pielgrzymki:...

Polska 16 – 23 VI 1983

Polska 16 – 23 VI 1983

Cel pielgrzymki: Być ze swymi rodakami podczas trwającego stanu wojennego. Jubileusz 600-lecia obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Beatyfikacja o. Rafała Kalinowskiego, br. Alberta Chmielowskiego, Urszuli Ledóchowskiej. Hasło drugiej pielgrzymki...

Polska 2 – 10 VI 1979

Polska 2 – 10 VI 1979

Hasło pielgrzymki: Gaude Mater Polonia. Cel pielgrzymki: Uczczenie św. Stanisława, krakowskiego biskupa, patrona Polski w 900 rocznicę jego śmierci oraz uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Krakowskiej; pożegnanie z rodakami. Miejsca spotkań z wiernymi: Warszawa (2...