Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Encykliki

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA

JAN PAWEŁ II ENCYKLIKA ECCLESIA DE EUCHARISTIA Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. O Eucharystii w życiu Kościoła       Spis rozdziałów:...

ENCYKLIKA FIDES ET RATIO

ENCYKLIKA FIDES ET RATIO

Jan Paweł II ENCYKLIKA FIDES ET RATIO Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem Czcigodni Bracia w biskupstwie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się...

ENCYKLIKA UT UNUM SINT

ENCYKLIKA UT UNUM SINT

Jan Paweł II ENCYKLIKA UT UNUM SINT O działalności ekumenicznej       Spis rozdziałów: Wprowadzenie Rozdział I - Zaangażowanie ekumeniczne Kościoła katolickiego Rozdział II - Owoce dialogu Rozdział III - Quanta est nobis via? Adhortacja    ...

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE

Jan Paweł II ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego Spis rozdziałów: Wprowadzenie Rozdział I - Krew brata Twego...

ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR

ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR

Jan Paweł II ENCYKLIKA VERITATIS SPLENDOR Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła Czcigodni Bracia w Biskupstwie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich...

ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS

ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS

Jan Paweł II ENCYKLIKA CENTESIMUS ANNUS Do czcigodnych braci w episkopacie do kapłanów i rodzin zakonnych do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, pozdrowienie i...

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO

Jan Paweł II ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO O stałej aktualności posłania misyjnego Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Spis rozdziałów: Wprowadzenie Rozdział I - Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem Rozdział II -...

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS

ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS

Jan Paweł II ENCYKLIKA SOLLICITUDO REI SOCIALIS Skierowana do biskupów, kapłanów,  rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz  wszystkich  ludzi  dobrej woli z okazji  dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki,...

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER

ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER

Jan Paweł II ENCYKLIKA REDEMPTORIS MATER O błogosławionej Maryi Dziewicy W życiu pielgrzymującego Kościoła Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Spis rozdziałów: Wprowadzenie Rozdział I - Maryja w tajemnicy Chrystusa...

ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM

ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM

Jan Paweł II ENCYKLIKA DOMINUM ET VIVIFICANTEM O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Spis rozdziałów: Wstęp Część I - Duch Ojca i Syna dany Kościołowi Część II - Duch, który...

ENCYKLIKA SLAVORUM APOSTOLI

ENCYKLIKA SLAVORUM APOSTOLI

Jan Paweł II ENCYKLIKA SLAVORUM APOSTOLI Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego Spis rozdziałów: Rozdział I - Wprowadzenie Rozdział II - Rys...

ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS

ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS

Jan Paweł II ENCYKLIKA LABOREM EXERCENS O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli....

ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

Jan Paweł II ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA O Bożym Miłosierdziu Czcigodni Bracia, Umiłowani Synowie i Córki, Pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo! Spis rozdziałów: Rozdział I - Kto widzi mnie, widzi i Ojca Rozdział II - Orędzie Mesjańskie Rozdział III - Stary...

ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS

ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS

Jan Paweł II ENCYKLIKA REDEMPTOR HOMINIS W której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Czcigodni Bracia i Drodzy...