Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Mozaiki o. Marko Rupnika – symbolika scen

Prezbiterium – ściana centralna

Prezbiterium – ściana centralna

Mozaika znajdująca się na głównej ścianie prezbiterium składa się z trzech części. Gdyby przez środek tej trójdzielnej mozaiki poprowadzić prostą, od góry linia przechodziłaby kolejno przez postać Anioła symbolizującego Jezusa Chrystusa, czerwony fragment płaszcza...

Prezbiterium – ściana centralna 1

Prezbiterium – ściana centralna 1

Mozaika znajdująca się na głównej ścianie prezbiterium składa się z trzech części.  W górnej części mozaiki widzimy postaci trzech Aniołów z wizytą u Abrahama i Sary. Scena przedstawia wydarzenie ze Starego Testamentu kiedy to Bóg objawia się Abrahamowi i Sarze pod...

Prezbiterium – ściana centralna 2

Prezbiterium – ściana centralna 2

Mozaika znajdująca się na głównej ścianie prezbiterium składa się z trzech części. W środkowej, najistotniejszej, widzimy scenę przyjścia na świat Syna Bożego, Inkarnacji, Wcielenia. Matka Najświętsza trzyma na kolanach Pana Jezusa, a przed Nim pokłon składają Trzej...

Prezbiterium – ściana centralna 3

Prezbiterium – ściana centralna 3

Mozaika znajdująca się na głównej ścianie prezbiterium składa się z trzech części. Dolna część trójdzielnej mozaiki przedstawia Chrystusa, który zstąpił do piekieł. Otchłań to najniższy punkt Wcielenia, ostatni grób, imperium śmierci. Chrystus chwyta Adama za puls,...

Prezbiterium – prawa ściana, scena górna

Prezbiterium – prawa ściana, scena górna

W górnej części prawej ściany prezbiterium, naprzeciw „Zwiastowania” widzimy scenę „Ukoronowania Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi”. Obraz przedstawia Pana Jezusa i Matkę Bożą. Jezus koronuje swoją Matkę. Tą, która dała Mu ziemskie życie, umieszcza w swojej chwale,...

Prezbiterium – prawa ściana, scena dolna

Prezbiterium – prawa ściana, scena dolna

W dolnej części prawej ściany prezbiterium widzimy spotkanie Chrystusa z Magdaleną. Scena ta przywołuje rozdział 3. Pieśni nad Pieśniami kiedy to Umiłowana długo szuka swego Oblubieńca, a gdy Go wreszcie znajduje, mówi: „znalazłam umiłowanego mej duszy, pochwyciłam go...

Prezbiterium – lewa ściana, scena górna

Prezbiterium – lewa ściana, scena górna

Po lewej stronie, w górnej części prezbiterium, oglądamy scenę „Zwiastowania Matki Bożej”. Matkę Bożą otacza Logos, Słowo Boga. Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi Dobrą Nowinę. Matka Boża klęczy, zamyka oczy, słucha, a słuchając tka Ciało dla Słowa (czerwona włóczka...

Prezbiterium – lewa ściana, scena dolna

Prezbiterium – lewa ściana, scena dolna

W dolnej części lewej ściany prezbiterium widzimy scenę Ukrzyżowania Pana Jezusa. Na obrazie widnieje także postać Matki Najświętszej i św. Jana. Matka Boża trzyma w dłoni kłębek zwiniętej, czerwonej włóczki – symbol dokonanego żywota. Widzimy przebite dłonie i stopy...

Nawa główna – panel prawy

Nawa główna – panel prawy

Panel znajdujący się po prawej stronie Ołtarza przedstawia wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej. Z lewej strony widzimy płomień, który prowadził Izraelitów przez pustynię. W centralnej części obrazu Mojżesz trzymający w uniesionej dłoni laskę, którą...

Nawa główna – panel lewy

Nawa główna – panel lewy

Panel dolny, po lewej stronie od Ołtarza obrazuje „Zesłanie Ducha Świętego”. W jego centralnej części widzimy postać Matki Bożej. Z jej ramion spływa płaszcz, który otacza stojących poniżej Apostołów. Czerwień płaszcza przypomina nam, że Maryja jest Matką Boga, a...

Nawa główna – Złota Jerozolima

Nawa główna – Złota Jerozolima

Nad prezbiterium, pod kopułą świątyni widnieje mozaika „Złota Jerozolima”. W centrum obrazu widzimy Pana Jezusa pod postacią Baranka Paschalnego, Matkę Bożą, Św. Jana Chrzciciela i świętych: Stanisława, Wojciecha, Faustynę, Ojca Pio. Po lewej stronie u samej góry...

Kaplica Najświętszego Sakramentu – za tabernakulum

Kaplica Najświętszego Sakramentu – za tabernakulum

Po prawej stronie panelu, w nawie bocznej, znajduje się kaplica Najświętszego Sakramentu. Przed Soborem Watykańskim II, Msza Święta celebrowana była na ołtarzu zwróconym w stronę tabernakulum, które znajdowało się w głównej przestrzeni liturgicznej. Dziś, ołtarz, na...

Kaplica Najświętszego Sakramentu – ściana boczna

Kaplica Najświętszego Sakramentu – ściana boczna

Na ścianie bocznej (najdłuższej) w kaplicy Najświętszego Sakramentu widzimy Pana Jezusa i dwie niewiasty, Marię i Martę, siostry Łazarza. Scena ta jest niezwykle symboliczna bowiem kobiety uosabiają w niej Kościół - Kościół, który słucha Chrystusa i Kościół który...

Kaplica Najświętszego Sakramentu – ściana tylna

Kaplica Najświętszego Sakramentu – ściana tylna

Tylną ścianę kaplicy zdobi mozaika przedstawiająca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. I znów jest ona pełna symboli. Dwa promienie, które przygniatają Jezusa do skały symbolizują ludzkie grzechy, winy całego świata, które Chrystus przyjmuje na siebie i poprzez swoją...

Kaplica Chrzcielna – ściana boczna

Kaplica Chrzcielna – ściana boczna

Naprzeciw kaplicy Najświętszego Sakramentu, w lewej nawie kościoła znajduje się kaplica Chrzcielna. Z prawej strony kaplicy umieszczona została chrzcielnica. Pod jej koroną widnieje napis w języku łacińskim, który brzmi: „Jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha...

Kaplica Chrzcielna – ściana tylna 1

Kaplica Chrzcielna – ściana tylna 1

W tylnej części kaplicy znajduje się mozaika przedstawiająca sąd „U Kajfasza”, najwyższego arcykapłana. Jezus ma związane ręce, a na Jego obliczu maluje się niewypowiedziany smutek: „ Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali...

Kaplica Chrzcielna – ściana tylna 2

Kaplica Chrzcielna – ściana tylna 2

Kolejna mozaika, która zdobi kaplicę Chrzcielną przedstawia Piotra, po tym jak ten trzykrotnie zaparł się Jezusa (J 18, 12-27). Twarz Piotra – podobnie jak oblicze Chrystusa - wyraża ogromny smutek, który dodatkowo akcentuje jego dłoń uniesiona do czoła i zgarbiona...

Korona – scena 1

Korona – scena 1

Nieco poniżej „Złotej Jerozolimy” widzimy kolejne mozaiki, sześć paneli; trzy z lewej i trzy z prawej strony, tworzące jakby koronę, w której zawarta jest teologia Jana Pawła II. Po lewej stronie, pierwszy od ołtarza, widnieje panel „Stworzenie człowieka”. W prawym...

Korona – scena 2

Korona – scena 2

Kolejna mozaika po lewej stronie od ołtarza obrazuje dwie sceny ewangeliczne, kiedy to Chrystus uwalnia człowieka z opętania, dokonuje na nim egzorcyzmu, wyzwala go. Prawa część panelu przedstawia świnie topiące się w jeziorze (epizod nawiązuje do sceny ewangelicznej,...

Korona – scena 3

Korona – scena 3

Trzecia mozaika od lewej obrazuje tę scenę z Ewangelii, w której Chrystus ucisza burzę na jeziorze. W łodzi, za postacią Chrystusa skuleni i przestraszeni Apostołowie. Chrystus mocą swojego Słowa (zwój, który trzyma w ręce) rozkazuje burzy. Jego prawa dłoń czyni znak,...

Korona – scena 4

Korona – scena 4

Po prawej stronie, pierwszy od ołtarza, widnieje obraz „Ostatnia Wieczerza”. Po jednej stronie stołu siedzą Apostołowie. Na dole, po prawej stronie - Judasz, z pochyloną głową, włosami na oczach, rękoma związanymi pieniędzmi za zdradę Pana Jezusa, w ciemnej szacie....

Korona – scena 5

Korona – scena 5

Kolejna mozaika łączy dwie sceny ewangeliczne – uzdrowienie i odpuszczenie grzechów niewidomemu i jawnogrzesznicy.  Z prawej strony obrazu widzimy ślepca, którego Chrystus uzdrawia, czyniąc błoto z ziemi i śliny i przykładając je do oczu niewidomego. Po lewej stronie...

Korona – scena 6

Korona – scena 6

Kolejna mozaika z prawej strony, na pierwszy rzut oka przedstawia „Wesele w Kanie Galilejskiej”. Na obrazie widzimy Matkę Bożą, Pana Jezusa, nowożeńców zasiadających przy weselnym stole. Jednakże symbolika tej sceny jest znacznie głębsza. Obraz nie opisuje wyłącznie...