Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Jan Paweł II – filmy

Dobry, święty człowiek – Jan Paweł II

Dobry, święty człowiek – Jan Paweł II

Zarówno życie Jana Pawła II, jak i Jego nauczanie były - i zapewne pozostaną na zawsze - niewyczerpanym źródłem inspiracji dla nauczycieli i wychowawców. Film ma im ułatwić pracę i pomóc zarówno w przekazywaniu dzieciom podstawowych informacji biograficznych i podstaw...

Liczę na Was!

Liczę na Was!

Zrealizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie film „Liczę na Was” opowiada o przesłaniu adresowanym do młodzieży przez Błogosławionego Jana Pawła II w różnych okresach swojego pontyfikatu. Inspiracją do powstania scenariusza były...

Małopolska – miejsca serdeczne Jana Pawła II

Małopolska – miejsca serdeczne Jana Pawła II

Ten film jest wyjątkową wędrówką po Małopolsce. A przewodnikiem jest bł. Jan Paweł II. Widzowie przemierzają Małopolskę szlakiem "miejsc serdecznych" Papieża, a więc takich, z którymi był najmocniej uczuciowo związany, w których najchętniej bywał, które budziły w Nim...

Mój Kraków, miasto mojego życia

Mój Kraków, miasto mojego życia

Czy Jan Paweł II byłby taki sam bez Krakowa? Czy Kraków byłby tym samym miastem bez Papieża? Ten film to wzruszająca podróż do papieskiego Krakowa, do tych wszystkich miejsc, które Jana Pawła II ukształtowały i których tak naprawdę nigdy nie opuścił, mimo że przebywał...

Być

Być

Film bez dydaktyzmu i pouczania ukazuje najważniejsze sprawy w życiu. Bohaterami filmu są wolontariusze Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, którym praca w tym wymagającym miejscu daje wiele osobistej satysfakcji, ale jest też okazją do nieustannego konfrontowania się z...

Wolność jest nam zadana

Wolność jest nam zadana

Film podejmuje tematykę wolności w kontekście nauczania Ojca Świętego. Dla zobrazowania problematyki poruszanej w filmie, twórcy obrazu wykorzystali w nim fragmenty najważniejszych homilii i przemówień Jana Pawła II skierowanych do rodaków podczas pielgrzymek do...

Słowa Jana Pawła II

Słowa Jana Pawła II

1. Krakowskie Błonia, 9.06.1979 r. 2. Oświęcim Brzezinka, 7.06.1979 r. 3. Kalwaria Zebrzydowska, 7.06.1979 r. 4. Balice, 23.06.1983 r. 5. Krakowskie Błonia, 10.06.1987 r. 6. Tarnów, 10.06.1986 r. 7. Rynek Główny w Krakowie, 13.08.1991 r. 8. Szpital w...