Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Kalendarium

Dziś mamy: 20-04-2021


20 kwietnia


20 kwietnia obchodzimy rocznicę ogłoszenia Listu apostolskiego Redemptionis anno “na temat Jerozolimy, świętego dziedzictwa wszystkich wierzących w Boga, miejsca w którym zbiegają się drogi upragnionego pokoju dla ludów Bliskiego Wschodu”.

Papieski dokument, skierowany do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, powstał z okazji kończącego się wówczas Jubileuszowego Roku Odkupienia w 1950-lecie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Data ogłoszenia listu (20 kwietnia 1984 roku) nie była przypadkowa. Tego dnia przypadał bowiem w Kościele Wielki Piątek.

Jan Paweł II wyjawił w nim, że chciał uczcić wspomniany jubileusz pielgrzymką do miejsc, w których dzieło odkupienia się dokonało. W ówczesnej sytuacji taka papieska podróż nie była możliwa i trzeba było na nią czekać aż do kolejnego Roku Świętego – Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od narodzenia Chrystusa.