Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Kalendarium

Dziś mamy: 21-05-2022


21 maja


Podczas pontyfikatu papieża tego dnia miało miejsce kilka znaczących wydarzeń.

W 1988 roku Jan Paweł II otworzył na terenie Watykanu schronisko dla ubogich Donum Mariae, prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości, które założyła bł. Matka Teresa z Kalkuty.
W 1998 roku ogłoszono list apostolski motu proprio Apostolos suos o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów. Papież prosi w nim m.in. o unikanie biurokracji w strukturach Konferencji Episkopatu i przestrzega, aby nie stanowiły one utrudnień dla bezpośrednich kontaktów każdego biskupa ze Stolicą Apostolską. Ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger, stwierdził, że jest to dokument “nieśmiały” i otwarty na zmiany, jakie przynosi czas.
W 2000 roku Ojciec Święty kanonizował na Placu św. Piotra 27 osób. W tym gronie było 25 męczenników z Meksyku (22 kapłanów i 3 świeckich), ofiar prześladowań Kościoła katolickiego zapoczątkowanych w okresie rewolucji meksykańskiej w pierwszej połowie XX wieku.
W 2001 roku rozpoczęło się trzydniowe VI zgromadzenie plenarne Kolegium Kardynalskiego (Konsystorz nadzwyczajny), zwołane przez Jana Pawła II w celu refleksji nad perspektywami Kościoła w trzecim tysiącleciu, w świetle Listu apostolskiego Novo millennio ineunte.