Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Kalendarium

Dziś mamy: 19-01-2021


19 stycznia


W 1991 roku odbyła się audiencja dla przywódców religijnych wyznań chrześcijańskich z Iraku.

Natomiast w 1995 roku papież podczas pielgrzymki do Australii beatyfikował Mary MacKillop, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa od Najświętszego Serca. Jest ona pierwszą australijską świętą Kościoła katolickiego.