Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Kalendarium

Dziś mamy: 1-08-2021


1 sierpnia


1 sierpnia 2001 roku miała miejsce jubileuszowa, 1000 audiencja generalna za pontyfikatu Jana Pawła II.

Łącznie – do 5 stycznia 2005 roku – papież odbył 1166 środowych audiencji ogólnych, w których uczestniczyło – na Placu św. Piotra lub w Auli Pawła VI – prawie 18 mln pielgrzymów z całego świata, nie licząc innych spotkań i audiencji (ponad 8 mln pielgrzymów tylko w okresie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000).

Podczas audiencji generalnych papież wygłaszał katechezy. Najbardziej znany ich cykl to „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, wygłoszony w pierwszych miesiącach posługi Piotrowej.