Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Adhortacje

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS»

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS»

JAN PAWEŁ II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA «PASTORES GREGIS» OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II O BISKUPIE SŁUDZE EWANGELII JEZUSA CHRYSTUSA DLA NADZIEI ŚWIATA SPIS TREŚCI Wprowadzenie ROZDZIAŁ I. TAJEMNICA I POSŁUGA BISKUPA ROZDZIAŁ II. ŻYCIE DUCHOWE BISKUPA ROZDZIAŁ...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA

JAN PAWEŁ II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN EUROPA Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych w Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy Spis rozdziałów Wprowadzenie Rozdział...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN OCEANIA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN OCEANIA

JAN PAWEŁ II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN OCEANIA DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I DIAKONÓW, DO KONSEKROWANYCH MĘŻCZYZN I KOBIET I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O JEZUSIE CHRYSTUSIE ORAZ O LUDACH OCEANII: KROCZĄC JEGO DROGĄ, GŁOSZĄC JEGO PRAWDĘ, ŻYJĄC JEGO...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA  ECCLESIA IN ASIA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN ASIA

Jan Paweł II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA  ECCLESIA IN ASIA Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych świeckich - o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji  «...aby mieli...

ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AMERICA

ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AMERICA

JAN PAWEŁ II ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AMERICA Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i do zakonnic oraz do wszystkich wiernych o spotkaniu z żywym Chrystusem, drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce Spis rozdziałów Wprowadzemie...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA “VITA CONSECRATA”

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA “VITA CONSECRATA”

Jan Paweł II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA “VITA CONSECRATA” Do biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA

Jan Paweł II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA ECCLESIA IN AFRICA O Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000   Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz do wszystkich Wiernych.     Spis rozdziałów...

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES DABO VOBIS

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES DABO VOBIS

Jan Paweł II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA PASTORES DABO VOBIS   Do biskupów, do duchowieństwa i wiernych O formacji Kapłanów we współczesnym świecie     Spis rozdziałów WPROWADZENIE I - Z LUDZI WZIĘTY. FORMACJA KAPŁAŃSKA WOBEC WYZWAŃ SCHYŁKU...

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS

Jan Paweł II ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTORIS CUSTOS Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych O świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła Spis rozdziałów     WPROWADZENIE I - ZAPISY EWANGELII....

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI

Jan Paweł II POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II Do biskupów, kapłanów i diakonów, zakonników i zakonnic oraz wszystkich katolików świeckich    ...

ADHORTACJA APOSTOLSKA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA

ADHORTACJA APOSTOLSKA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA

Jan Paweł II ADHORTACJA APOSTOLSKA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA DO EPISKOPATU DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH PO SYNODZIE BISKUPÓW O POJEDNANIU I POKUCIE W DZISIEJSZYM POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA Spis rozdziałów     WPROWADZENIE CZĘŚĆ PIERWSZA NAWRÓCENIE I POJEDNANIE OBOWIĄZKIEM...

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTIONIS DONUM

ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTIONIS DONUM

   Jan Paweł II ADHORTACJA APOSTOLSKA REDEMPTIONIS DONUM O KONSEKRACJI ZAKONNEJ W ŚWIETLE TAJEMNICY ODKUPIENIA Spis rozdziałów:     I - POZDROWIENIE II - POWOŁANIE III - KONSEKRACJA IV - RADY EWANGELICZNE V - CZYSTOŚĆ — UBÓSTWO — POSŁUSZEŃSTWO VI - MIŁOŚĆ KOŚCIOŁA VII...

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

Jan Paweł II ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO Do Biskupów, Kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym Spis rozdziałów:     WPROWADZENIE I - BLASKI I CIENIE RODZINY W DOBIE OBECNEJ II - ZAMYSŁ...

ADHORTACJA APOSTOLSKA CATECHESI TRADENDAE

ADHORTACJA APOSTOLSKA CATECHESI TRADENDAE

Jan Paweł II ADHORTACJA APOSTOLSKA CATECHESI TRADENDAE O KATECHIZACJI W NASZYCH CZASACH DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW I WIERNYCH CAŁEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Spis rozdziałów     WPROWADZENIE I - MAMY TYLKO JEDNEGO NAUCZYCIELA JEZUSA CHRYSTUSA II - DOŚWIADCZENIE TAK DAWNE, JAK...