Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Znane osoby wspominają Jana Pawła II

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża – wspomina Marek Sowa

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża – wspomina Marek Sowa

Z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zapytaliśmy znane osoby ze świata kultury, polityki, nauki o ich wspomnienia dotyczące tego dnia - 16 października 1978 roku. Co wtedy robili, gdzie ich zastała ta informacja, jaka była ich reakcja?...

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża – wspomina Jan Duda

Wybór kard. Karola Wojtyły na papieża – wspomina Jan Duda

Z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zapytaliśmy znane osoby ze świata kultury, polityki, nauki o ich wspomnienia dotyczące tego dnia - 16 października 1978 roku. Co wtedy robili, gdzie ich zastała ta informacja, jaka była ich reakcja?...

Wybór Karola Wojtyły na papieża – wspomina Ryszard Legutko

Wybór Karola Wojtyły na papieża – wspomina Ryszard Legutko

Z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zapytaliśmy znane osoby ze świata kultury, polityki, nauki o ich wspomnienia dotyczące tego dnia - 16 października 1978 roku. Co wtedy robili, gdzie ich zastała ta informacja, jaka była ich reakcja?...

Wybór Karola Wojtyły na papieża – wspomina Bogusław Sonik

Wybór Karola Wojtyły na papieża – wspomina Bogusław Sonik

Z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową zapytaliśmy znane osoby ze świata kultury, polityki, nauki o ich wspomnienia dotyczące tego dnia - 16 października 1978 roku. Co wtedy robili, gdzie ich zastała ta informacja, jaka była ich reakcja?...