Zaznacz stronę

"Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę"

"Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości"

"Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę"

"Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia"

"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!"

"Nie trwajcie w bezczynności; podejmujcie odpowiedzialne zadania na wszystkich dostępnych Wam polach w naszym świecie"

"Każdy ma prawo do szacunku wobec jego własnej duchowej drogi, wszyscy jednak powinni wejść na drogę dialogu ze swymi braćmi"

"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

Listy Apostolskie

List Apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu

List Apostolski do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI Do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu                                                                                                                                                                                       ...

Mane nobiscum Domine

Mane nobiscum Domine

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MANE NOBISCUM DOMINE Do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005       WPROWADZENIE 1. «Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi» (por. Łk 24, 29). Z tym usilnym...

Rosarium Virginis Mariae

Rosarium Virginis Mariae

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI ROSARIUM VIRGINIS MARIAE Do biskupów, duchowieństwa i wiernych, o Różańcu Świętym       Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych SPIS TREŚCI     ...

Misericordia Dei

Misericordia Dei

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO MISERICORDIA DEI O niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty       Z miłosierdzia Boga, Ojca pojednania, Słowo stało się ciałem w najczystszym łonie Najświętszej Panny Maryi, aby zbawić «swój...

List Apostolski na 1000-lecie chrztu Węgier

List Apostolski na 1000-lecie chrztu Węgier

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI Na 1000-lecie Chrztu Węgier Czcigodny Brat kard. László Paskai, Arcybiskup Ostrzyhomia-Budapesztu, Prymas Węgier 1. «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy» (Łk 1, 46-47). Już wkrótce, podczas obchodów...

Novo millenio ineunte

Novo millenio ineunte

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI NOVO MILLENNIO INEUNTE Do biskupów, duchowieństwa i wiernych, na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000       Do Biskupów, do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych 1. Na początku nowego...

Dies Domini

Dies Domini

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI DIES DOMINI Do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli       Spis treści Rozdział I: Dies Domini - Świętowanie dzieła Stwórcy Rozdział II: Dies Christi - Dzień Zmartwychwstałego Pana i daru Ducha Świętego...

Ad tuendam fidem

Ad tuendam fidem

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO AD TUENDAM FIDEM Wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich       9 stycznia 1989 r. Kongregacja Nauki Wiary opublikowała nowe formuły «Professio Fidei et...

List Apostolski motu proprio o Duszpasterstwie Ludzi Morza

List Apostolski motu proprio o Duszpasterstwie Ludzi Morza

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO O Duszpasterstwie Ludzi Morza       Ludzie morza od dawna nazywają imieniem Stella Maris Tę, w której opiekę zawsze ufali - Maryję Pannę. Jej Syn Jezus Chrystus zawsze towarzyszył swoim uczniom w przeprawach...

Orientale Lumen

Orientale Lumen

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI ORIENTALE LUMEN Do biskupów, do duchowieństwa i wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego ORIENTALIUM DIGNITAS Papieża Leona XIII       Czcigodni Bracia, Drodzy Synowie i Córki Kościoła 1. Światło Wschodu oświeca Kościół...

Tertio Millennio Adveniente

Tertio Millennio Adveniente

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE Do biskupów, duchowieństwa i wiernych W związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000       Spis treści     I. „JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ” (Hbr 13,8)     II....

Ordinatio sacerdotalis

Ordinatio sacerdotalis

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI ORDINATIO SACERDOTALIS O udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom         Czcigodni Bracia w Biskupstwie! 1. Święcenia kapłańskie, poprzez które przekazana zostaje misja nauczania i uświęcania wiernych oraz...

Europae orientalis

Europae orientalis

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO EUROPA E ORIENTALIS O przekształceniu Komisji «Pro Russia» w Stałą Komisję Międzydykasterialną ds. Kościoła w Europie Wschodniej       W trosce o wiernych Europy Wschodniej pragniemy przystosować do zmienionych...

Los Caminos Del Evangelio

Los Caminos Del Evangelio

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI LOS CAMINOS DEL EVANGELIO Do zakonników i zakonnic Ameryki Łacińskiej Z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej       Drodzy zakonnicy i zakonnice Ameryki Łacińskiej! WSTĘP  1. W obecnej, ostatniej dekadzie...

Vicesimus Quintus Annus

Vicesimus Quintus Annus

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI VICESIMUS QUINTUS ANNUS W 25. rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii       Do wszystkich Braci w Biskupstwie i w Kapłaństwie z pozdrowieniem i Apostolskim Błogosławieństwem 1. Upłynęło już dwadzieścia...

Mulieris dignitatem

Mulieris dignitatem

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MULIERIS DIGNITATEM Z okazji roku maryjnego, o godności i powołaniu kobiety         Spis treści     I. WPROWADZENIE     II. NIEWIASTA — BOGARODZICA (THEOTÓKOS)     III. OBRAZ...

Euntes In Mundum Universum

Euntes In Mundum Universum

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI Z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej         I ZJEDNOCZENI W ŁASCE SAKRAMENTALNEJ 1. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (por. Mt 28,19; Mt 16,15)....

Spiritus Domini

Spiritus Domini

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI SPIRITUS DOMINI Z okazji dwóchsetnej rocznicy śmierci Św. Alfonsa De' Liguori         „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, abym opatrywał rany serc...

Augustinum Hipponensem

Augustinum Hipponensem

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI AUGUSTINUM HIPPONENSEM Do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych kościoła katolickiego W 1600. rocznicę nawrócenia Świętego Augustyna biskupa i doktora Kościoła       Czcigodnym Braciom oraz Umiłowanym Synom i...

List do młodych całego świata Dilecti Amici

List do młodych całego świata Dilecti Amici

Jan Paweł II LIST DO MŁODYCH CAŁEGO ŚWIATA DILECTI AMICI Z okazji międzynarodowego roku młodzieży         Życzenia na Rok Młodzieży Drodzy Przyjaciele! 1. „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. To są życzenia, które kieruję ku...

Salvifici doloris

Salvifici doloris

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI SALVIFICI DOLORIS Do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia       Spis treści     I. WSTĘP     II. ŚWIAT LUDZKIEGO...

Tredecim Anni

Tredecim Anni

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO TREDECIM ANNI Definitywnie aprobujący statuty Międzynarodowej Komisji Teologicznej          Minęło już trzynaście lat od chwili gdy poprzednik nasz Paweł VI, przychylając się do prośby wniesionej przez...

Egregiae Virtutis

Egregiae Virtutis

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI MOTU PROPRIO EGREGIAE VIRTUTIS Ogłaszający Świętych Cyryla i Metodego Patronami Europy             Ku postaciom świętych Cyryla i Metodego, mężów wyjątkowej cnoty, zwracają się ponownie myśli i serca w...

Sanctorum Altrix Mater Ecclesiae

Sanctorum Altrix Mater Ecclesiae

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI SANCTORUM ALTRIX MATER ECCLESIAE Z okazji 1500-lecia urodzin Świętego Benedykta         Do czcigodnego Brata Martino Matronola OSB Opata na Monte Cassino Już wkrótce, 21 marca, rozpoczną się oficjalnie na całym świecie...

Patres Ecclesiae

Patres Ecclesiae

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI PATRES ECCLESIAE Na 1600-lecie śmierci Świętego Bazylego         Jan Paweł II, Papież, do Czcigodnych Braci i Umiłowanych Synów — pozdrowienie Wam i Błogosławieństwo Apostolskie! Ojcami Kościoła, słusznie nazywa się...

Rutilans Agmen

Rutilans Agmen

Jan Paweł II LIST APOSTOLSKI RUTILANS AGMEN Do Kościoła w Polsce z okazji 900–lecia męczeńskiej śmierci Św. Stanisława         Świadectwo wiary św. Stanisława 1. Świadectwa męczeńskie tych, którzy za wiarę i chrześcijańskie zasady życia przyjęli...