Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” zaprojektowane zostało w formie miasta przez krakowskiego architekta Andrzeja Mikulskiego. Już samo słowo „miasto”, kryje w sobie symbolikę, oznacza jakąś konkretną treść. Mówiąc „miasto” myślimy o miejscu, w którym żyją...