Strona Główna > Posty > Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 9

Administrator tekstu:

IDMJP2

Data:

12 września 2018

Jan Paweł II w Małopolsce, odcinek 9


Fot. Tadeusz Warczak

W tym odcinku wracamy pamięcią do nieoficjalnej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która miała miejsce 22 maja 1995 r. W Skoczowie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi z diecezji bielsko- żywieckiej i z wiernymi Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Prezentujemy wspomnienia osób, które uczestniczyły w tych wydarzeniach są to m.in.: o. Radosław Kramarski, Marek Knapek i Elżbieta Piechota.