Zaznacz stronę

Zgromadzenie Sióstr  Matki Bożej  Miłosierdzia,  w którym żyła i zmarła św. Siostra Faustyna, założyła matka Teresa czyli Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka.  Klasztor w Łagiewnikach powstał z fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego. Sercem  Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach jest kaplica klasztorna z roku 1891, z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny. W ołtarzu głównym umieszczona jest  figura Matki Bożej Miłosierdzia – patronki Zgromadzenia.  Karol Wojtyła, pracując jako robotnik w Krakowskiej Fabryce Sody „Solvay” w latach 1940 – 1944, wstępował codziennie na modlitwę do zakonnej kaplicy. 22 czerwca 1968 roku kardynał Karol Wojtyła wpisał kaplicę zakonną z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem wówczas sługi Bożej Siostry Faustyny na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. Na dynamiczny rozwój kultu i sanktuarium w Krakowie – Łagiewnikach wpłynęły m.in.: encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia”, beatyfikacja (18 kwietnia 1993) i kanonizacja (30 kwietnia 2000) Siostry Faustyny dokonane w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II, jego dwie papieskie pielgrzymki do sanktuarium (1997, 2002). 17 sierpnia 2002 Ojciec Święty Jan Paweł II w Bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, dokonał Aktu Zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu. Przy wejściu do kaplicy klasztornej w 1998 roku umieszczono płaskorzeźbę Ojca Świętego Jana Pawła II upamiętniającą jego pierwszą pielgrzymkę do Sanktuarium (według projektu prof. Czesława Dźwiga). W roku 2006 został odsłonięty pomnik Ojca Świętego, według projektu Witolda Cęckiewicza.