Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz zachęcenie ich do większego zaangażowania w dialog z innymi religiami. Bangladesz 19 – 20 XI Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II skoncentrował swoje przemówienia na roli i znaczeniu kapłana oraz na dialogu międzyreligijnym i ukazywaniu miejsca katolików w życiu państwa. Singapur 20 XI Najważniejsze przesłanie: Pielgrzymka ta została chłodno przyjęta przez władze jednego z najbogatszych państw świata. Nauczanie Jana Pawła II skoncentrowane zostało na miłości Bożej, miłości do innych ludzi oraz obowiązku działania na rzecz pokoju. Fidżi 21 – 22 XI Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II spotkał się z wiernymi, biskupami oraz z młodzieżą. Skierował do niej m. in. następujące słowa: „Wierzyć w Chrystusa to więcej aniżeli słowa. Wiara wymaga wielkodusznej odpowiedzi, zaangażowania całej egzystencji dla osoby i orędzia Chrystusa”. Nowa Zelandia 22 – 24 XI Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach papież wiele miejsca poświecił Maorysom, rdzennym mieszkańcom Nowej Zelandii. Jan Paweł II bardzo wyraźnie podkreślił, iż chrześcijaństwo nie niszczy rodzimej kultury. Australia 24 XI – 1 XII Cel pielgrzymki: „Przemierzenie Australii śladami Pawła VI jako ‘pielgrzym, pasterz, brat i przyjaciel’. Temat wizyty: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem’ (J 14, 5)”. Najważniejsze wydarzenie: W 1970 r. do Australii przybył papież Paweł VI. Trzy lata później, w 1973 r. przybył tutaj także i Karol Wojtyła, aby wziąć udział w Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym. Podczas przemówień Jan Paweł II zachęcał do refleksji nad głęboką tajemnicą relacji Bóg Ojciec – człowiek jako dziecko Boże. Wiele miejsca papież poświęcił zjawisku niewiary i moralnej obojętności u wielu wiernych. „Moja wizyta ma być zachętą dla kościelnej wspólnoty Australii, a zwłaszcza dla ludzi świeckich, do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie życia i miłości, prawdy i sprawiedliwości oraz godności każdej osoby ludzkiej”. Seszele 1 XII Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II podczas Mszy św. spotkał się z mieszkańcami wyspy. W homilii skierował słowo do każdego stanu i każdej grupy społecznej. Tematem przemówienia było chrześcijańskie powołanie.

źródło: www.janpawel2.pl