Zaznacz stronę

W tej parafii od sierpnia 1949 roku ks. Karol Wojtyła był wikarym. Zainicjował wtedy ruch duszpasterstwa środowisk akademickich na tym terenie, zorganizował kółko studiujących Summę (dzieła Świętego Tomasza Akwinaty), spotkania kolędowe, Misteria Męki Pańskiej  oraz polowe Msze Święte podczas wycieczek z młodzieżą. Rozwinęło się duszpasterstwo turystyczne, które realizowane było w czasie wycieczek pieszych lub narciarskich w okolice Krakowa, Wadowic  i Zakopanego. Karol Wojtyła nazwany został wujkiem. Z parafii odszedł w listopadzie 1951 roku, pozostając do 1958 roku duszpasterzem akademickim. 18 sierpnia 2002 roku na dziedzińcu Bazyliki Św. Floriana Jan Paweł II spotkał się z mieszkańcami parafii.