Zaznacz stronę

Najstarszy w Polsce budynek uniwersytecki, ufundowany w 1400 roku. W starej auli Uniwersytetu Jagiellońskiego 22 czerwca 1983 roku Jan Paweł II odebrał tytuł doktora honoris causa pierwszej polskiej uczelni. Na Uniwersytecie Jagiellońskim Karol Wojtyła studiował najpierw polonistykę, a następnie teologię. Tutaj w 1949 roku obronił pracę doktorską o doktrynie wiary w pismach św. Jana od Krzyża. W czasach studenckich był wiceprezesem towarzystwa „Bratnia Pomoc”, a po ukończeniu studiów prowadził wykłady na Wydziale Teologicznym UJ.