Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła lokalnego z okazji obchodów 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Najważniejsze przesłanie: W jednej z homilii przybliżając postać św. Wojciecha papież zapewniał młodzież, iż „życie z Chrystusem jest wspaniałą przygodą” i „tylko On może nadać pełny sens życiu”. Podczas spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Karola papież ofiarował im kopię (na pergaminie) bulli papieża Klemensa VI, na mocy której uniwersytet ten został powołany. Najważniejszym wydarzeniem była Msza św. sprawowana na praskich błoniach Letná. Msza ta zamykała obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Papież mówił wówczas, iż św. Wojciech „jest znakiem współpracy, jaka winna istnieć między Kościołem a społeczeństwem. Jest znakiem więzi między narodami czeskim i polskim”.

źródło: www.janpawel2.pl