Zaznacz stronę

Latem 1938 roku Karol Wojtyła zamieszkał wraz ze swoim ojcem (Karolem Wojtyłą seniorem) w dwóch pokojach z kuchnią sutereny domu przy ulicy Tynieckiej 10 w Krakowie. Dom należał do krewnych matki, Emilii z Kaczorowskich. Karol Wojtyła junior przebywał tu w latach 1938-44 podczas studiów polonistycznych na UJ, pracy w kamieniołomie i zakładach sodowych oraz studiów filozoficznych w zakonspirowanym seminarium duchownym. Mieszkając na Dębnikach, poznał mieszkającego w pobliżu Mieczysława Malińskiego, późniejszego księdza i pisarza. To w tym domu Wojtyła po powrocie z pracy 18 lutego 1941 roku znalazł ciało swojego ojca, który zmarł na atak serca. Po śmierci ojca Karola Wojtyły w roku 1941 w domu tym zamieszkał przybyły z Wadowic reżyser teatralny i założyciel teatru rapsodycznego Mieczysław Kotlarczyk z żoną.
Obecnie w domu przy ul. Tynieckiej 10, w zrekonstruowanym mieszkaniu Wojtyłów,  funkcjonuje niewielkie muzeum – filia Muzeum Archidiecezjalnego im. Karola Wojtyły w Krakowie.