Zaznacz stronę

Papież Franciszek wspomina św. Jana Pawła II jako wielkiego świadka wiary, człowieka modlitwy i pewnego przewodnika Kościoła w czasie wielkich przemian. Pisze o tym w przedmowie do wyjątkowej książki „100 lat. Słowa i obrazy” wydanej przez Watykańską Księgarnię Wydawniczą z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły. W Polsce ukazała się ona nakładem Wydawnictwa św. Stanisława. 

 

W swym wspomnieniu Ojciec Święty podkreśla, że w czasie swego kapłańskiego i biskupiego życia niejednokrotnie patrzył na Jana Pawła II, modląc się, by być wiernym Ewangelii tak jak on. Franciszek przypomina ogromne dziedzictwo Papieża-Polaka, m.in. jego liczne encykliki, cenny dar jakim jest Katechizm Kościoła Katolickiego oraz to, że był wielkim świadkiem Bożego Miłosierdzia i w czasie swego pontyfikatu przypomniał Kościołowi ten charakterystyczny atrybut Boga. Podkreśla też jego wielkie umiłowanie człowieka, otwartość na każdego, dążenie do dialogu, determinację w celu powstrzymania wojen, pragnienie wychodzenia na spotkanie z każdym i przyjmowania tych, którzy cierpią. Wskazuje zarazem, że wraz z pierwszym Biskupem Rzymu pochodzącym z Europy Wschodniej, Kościół męczenników zza żelaznej kurtyny uzyskał głos.

W przedmowie do książki „100 lat. Słowa i obrazy” Franciszek kładzie szczególny nacisk na tajemnicę cierpienia w całym życiu Karola Wojtyły. Przypomina, że wcześnie został osierocony przez matkę i szybko stracił ukochanego brata i ojca, a jego formacja w podziemnym seminarium przypadła na czas, kiedy wielu jego przyjaciół oddało życie na wojnie. „Obok cierpień osobistych, było to też cierpienie jego narodu i jego ojczyzny – Polski” – pisze Franciszek. Zaznacza, że „cierpienie, które przeżył, ofiarowując je Panu zahartowało go i jeszcze bardziej umocniło wiarę chrześcijańską, do której został wychowany w rodzinie. Był niezwykłym wychowawcą wielu młodych ludzi, którzy poprzez niego, młodego kapłana, zostali wprowadzeni na drogę konkretnej wiary, głoszonej, przeżywanej w każdej chwili życia”.

Papież wspomina też daninę krwi Jana Pawła II złożoną za Kościół w czasie zamachu i jego ogromne świadectwo także później, w trudnym okresie choroby, dzielonej codziennie z Bogiem. Podkreśla, że św. Jan Paweł II przez całe swe życie uczył podążania „z radością, pomimo trudności, po drogach świata, idąc śladami gigantów, którzy szli przed nami w przekonaniu, że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy sami”. Czynił to „zawsze pielęgnując szczególną więź z naszą Matką w Niebie, Maryją, Matką czułości i miłosierdzia”.

Ojciec Święty podkreśla, że Jana Pawła II pięknie jest wspominać w sposób prosty. Przypomina, że piętnaście lat od jego śmierci, to długi czas dla wielu młodych ludzi, którzy go nie znali lub mają o nim jedynie mgliste wspomnienia z dzieciństwa. Stąd Franciszek zachęca właśnie młodzież do sięgnięcia po tę wyjątkową książkę, która zawiera wybór najważniejszych tekstów z nauczania Papieża-Polaka i jego modlitw.

 

Źródło: Radio Watykańskie / Beata Zajączkowska