Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: „Pielgrzymka historycznym szlakiem podróży Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy. Jubileusz 500-lecia odkrycia Ameryki i początków ewangelizacji na tym kontynencie”. Hiszpania 10 – 11 X Cel pielgrzymki: Hiszpania była pierwszym etapem pielgrzymki „historycznym szlakiem podróży Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy”. Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II w przemówieniu w sanktuarium Matki Bożej del Pilar podkreślał charakter misyjny tej pielgrzymki. Dziękował Hiszpanii za trud głoszenia Ewangelii zwłaszcza na kontynencie amerykańskim i na Filipinach. Podkreślał także wartość kultu Matki Bożej, który w ówczesnej Hiszpanii był żywy. Dominikana 11 – 12 X 1984 Cel pielgrzymki: Inauguracja nowenny przygotowującej do obchodów Jubileuszu 500–lecia odkrycia i ewangelizacji Nowego Świata, który będzie miał miejsce 12 X 1992 r. Najważniejsze wydarzenia: Pielgrzymkę tę wyznaczał szlak Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy rozpoczynając od Saragossy. W katedrze w Santo Domingo Jan Paweł II odwiedził grób Odkrywcy Nowego Lądu. Głównym celem spotkania była Msza św., która zgromadziła ok. 400 tys. wiernych. Papież modlił się o nową ewangelizację, która musi podjąć walkę z nieodpowiednio przygotowanymi kapłanami, zeświecczeniem społeczeństwa oraz z przeszkodami wobec swobodnego wyznawania wiary. Na zakończenie papież wręczył przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej krzyże jako symbol nowo rozpoczętej ewangelizacji. Puerto Rico 12 – 13 X 1984 Cel pielgrzymki: Inauguracja nowenny przygotowującej do obchodów Jubileuszu 500–lecia odkrycia i ewangelizacji Nowego Świata, który będzie miał miejsce 12 X 1992 r. Najważniejsze przesłanie: Głównym wydarzeniem była Msza św. z homilią podczas której Jan Paweł II ukazał Maryję jako Matkę Bożej Opatrzności. Miłość do Maryi, jak podkreślił papież, mieszkańcy wyspy zawdzięczają pierwszym misjonarzom. Papież także zwrócił uwagę na rolę świeckich w kościele.

źródło: www.janpawel2.pl