Zaznacz stronę

Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze; obchody 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Jamajka 9 – 11 VIII Najważniejsze przesłanie: Podczas przemówień papież podkreślał rolę pierwszych misjonarzy i misjonarek, które przybyły na Jamajkę. Podkreślał także rolę świeckich w głoszeniu Dobrej Nowiny przez co kształtują społeczeństwo oparte na takich wartościach jak sprawiedliwości, miłości i pokoju. Meksyk 11 – 12 VIII Najważniejsze przesłanie: „Przez moją obecną podróż apostolską – nawiązującą do niedawnych obchodów 500-lecia ewangelizacji Nowego Świata – pragnę przede wszystkim oddać hołd potomkom tych, którzy zamieszkiwali kontynent amerykański w epoce, gdy 12 X 1942 r. dotarł tu krzyż Chrystusa. Są oni spadkobiercami szlachetnych narodów i kultur, które słusznie mogą się szczycić swoją głęboką religijną wizją życia”. Podczas pielgrzymki papież wystąpił w obronie prawa Indian do „przestrzeni kulturowej, życiowej i społecznej”. Do wszystkich plemion i ludów tubylczych Ameryki Łacińskiej Jan Paweł II skierował następujące słowa: „Prostota, pokora, umiłowanie wolności, gościnności, solidarności, przywiązanie do rodziny, bliski kontakt z naturą i zmysł kontemplacji – oto wartości, które przetrwały w pamięci rdzennych mieszkańców Ameryki, a dziś są ważną częścią wspólnego dziedzictwa latynoamerykańskiego. Zachęcam was, byście ze słuszną dumą zachowali kulturę swych przodków”. Kluczowym momentem była Msza św. w Méridzie, w której uczestniczyło ok. 1 mln osób. W homilii papież mówił o nowej ewangelizacji, o poszanowaniu godności osoby ludzkiej poprzez zachowywanie pierwszeństwa osoby nad rzeczą oraz sumienia prawego nad myśleniem utylitarystycznym. USA 12 – 15 VIII Cel pielgrzymki: VIII Światowy Dzień Młodzieży. Najważniejsze przesłanie: Kilka dni przed przyjazdem papieża do Denver, z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Świeckich w dniach od 7 do 11 VIII odbywało się Międzynarodowe Forum Młodzieży. Uczestniczyło w nim ok. 300 młodych ze wszystkich kontynentów. Tematem spotkania było: „Ja przyszedłem po to, aby (owce) miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Papież wówczas mówił: „Tematem naszego spotkania jest życie, a życie to pełna tajemnic rzeczywistość. (…) Pośród wszystkich sprzeczności życia szukamy jego prawdziwego sensu. Dziwimy się i pytamy: dlaczego? Dlaczego tu jestem? Po co żyję? Co powinienem czynić? Wszyscy stawiamy sobie te pytania. Cała ludzkość odczuwa naglącą potrzebę nadania sensu i celu temu światu, który każdego dnia staje się coraz bardziej skomplikowany i w którym coraz trudniej jest znaleźć szczęście. (…) Rezygnacja z tych podstawowych pytań, oznacza rezygnację z wielkiej przygody, jaką jest poszukiwanie prawdy o życiu. (…) Nie lękajcie się uwierzyć w Dobrą Nowinę o życiu, którą głosi Jezus w Ewangelii. Otwórzcie umysły i serca na piękno wszystkiego, co Bóg uczynił, i na Jego szczególną, osobistą i niepowtarzalną miłość do każdego z was. Młodzieży świata usłysz Jego głos! Usłysz Jego głos i idź za Nim! Tylko Dobry Pasterz poprowadzi Cię do pełni prawdy o życiu”.

źródło: www.janpawel2.pl