Zaznacz stronę

– Przykład świętego Papieża przekonuje nas, że warto z naszego życia, z naszych sił, zdolności i talentów uczynić dar dla Boga i dla tych, do których On nas posyła – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.

 

W homilii kardynał, odwołując się do dzisiejszego czytania, w którym św. Paweł wzywa do postępowania w sposób godny swego powołania, podkreślił, że te słowa skierowane są do każdego z nas, a przykład jak to robić dał nam św. Jan Paweł II. – Przykład świętego Papieża przekonuje nas, że warto z naszego życia, z naszych sił, zdolności i talentów uczynić dar dla Boga i dla tych, do których On nas posyła.

W dalszych słowach kard. Dziwisz podkreślił, że polski papież zostanie zapamiętany jako papież w drodze. – W naszym niespokojnym świecie Jan Paweł II docierał do ludzi i narodów z przesłaniem pokoju i nadziei. Głosił Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata i jedyną nadzieję nas wszystkich.

Docierał także do własnej ojczyzny, która na początku jego pontyfikatu znajdowała się pod jarzmem totalitaryzmu. – Zdajemy sobie sprawę, że to właśnie św. Janowi Pawłowi II w znacznej mierze zawdzięczamy odzyskanie wolności i suwerenności. Papież nie tylko pomógł nam uwolnić się od jarzma dyktatury komunistycznej, ale uczył nas także, jak korzystać z daru wolności, jak zdobywać prawdziwą duchową wolność, jak walczyć z egoizmem i złem, zakradającym się do serca człowieka.

Kardynał przypomniał także wypowiedź Jana Pawła II w Sejmie Rzeczypospolitej z 1999 roku, kiedy to papież podkreślał, że „w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka.” Te słowa są aktualne także dzisiaj.

W dalszej części homilii kard. Dziwisz zwrócił się do licznie zgromadzonych strażaków. – Jan Paweł II wielokrotnie spotykał się ze strażakami, przemawiał do nich, dziękował im za przywiązanie do Kościoła, za pielęgnowanie najszlachetniejszych postaw ofiarności w młodym pokoleniu. Dzisiaj my razem ze św. Janem Pawłem II dziękujemy wam i modlimy się w waszej intencji, aby waszej pracy towarzyszyło zawsze Boże błogosławieństwo, abyście cali i zdrowi powracali zawsze do waszych najbliższych po skończonej służbie podejmowanej w imię najwyższych wartości.

Na zakończenie homilii kardynał wezwał do modlitwy m.in. w intencji obradującego właśnie w Watykanie Synodu Biskupów.

 

Autor: Justyna Walicka / Archidiecezja Krakowska