Zaznacz stronę

Tylną ścianę kaplicy zdobi mozaika przedstawiająca Chrystusa modlącego się w Ogrójcu. I znów jest ona pełna symboli. Dwa promienie, które przygniatają Jezusa do skały symbolizują ludzkie grzechy, winy całego świata, które Chrystus przyjmuje na siebie i poprzez swoją mękę zbawia. Skała, o którą wspiera się Pan Jezus ma kształt kielicha i jest symbolem męki Chrystusa, nawiązując tym samym w sposób bezpośredni do słów, którymi Jezus modlił się w Ogrójcu: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42).