Zaznacz stronę

– Nie byłoby sierpnia 1980 roku bez czerwca 1979 i pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do umiłowanej Polski. Papież jest ojcem „Solidarności”. Jest ojcem naszej polskiej wolności – napisał kard. Stanisław Dziwisz w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

“W 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych dziękujemy Bogu za dzieło, które doprowadziło do historycznych przemian w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w całej Europie. Nie byłoby sierpnia 1980 roku bez czerwca 1979 i pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do umiłowanej Polski. Papież jest ojcem „Solidarności”. Jest ojcem naszej polskiej wolności. To on – posłuszny natchnieniom Ducha Świętego – rzucił iskrę, która przerodziła się w wielki, pokojowy ruch dający początek dziejowych zmian w krajach dawnego bloku sowieckiego.

Pamiętamy jego słowa, które dały Polakom nadzieję i siłę potrzebną do odwrócenia biegu historii. „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” – wołał na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie. Prosił, abyśmy „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”.

Warto pamiętać także o pielgrzymce papieża do Ojczyzny w 1983 roku i jego spotkaniu z Lechem Wałęsą w Dolinie Chochołowskiej. Doszło do niego na stanowczo wyrażone życzenie Jana Pawła II. Miało ono ogromne znaczenie dla przetrwania „Solidarności” i umocnienia Polaków w nadziei na zwycięstwo wolności.

Jan Paweł II bardzo pragnął, by Polacy budowali na ojczystej ziemi wspólnotę solidarności, wspólnotę ducha opartą na trwałych fundamentach nieprzemijających wartości Ewangelii. Te ideały stanęły u źródeł ruchu „Solidarności”. Nie byłoby „Solidarności” bez drogowskazów, które postawił przed nami święty papież, wyznaczając drogę do budowania wspólnoty wiernej Bogu i solidarnie dzielącej ludzki los”.

 

Kard. Stanisław Dziwisz