Zaznacz stronę

– Możemy mówić – i to bez przesady – o światowym dziedzictwie św. Jana Pawła II. Jego dwudziestosiedmioletni pontyfikat wpisał się głęboko we współczesne dzieje Kościoła i świata na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa – mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas wykładu „Dziedzictwo św. Jana Pawła II w Małopolsce. Idea Centrum Jana Pawła II”, jaki wygłosił 27 września w ramach Małopolskiej Konferencji Samorządowej.

 

Kardynał podkreślił, że nie można zrozumieć nauczania Jana Pawła II bez odwołania się do korzeni papieża, których należy szukać w Małopolsce. Hierarcha wymienił trzy ważne miasta, które ukształtowały światopogląd Ojca Świętego: Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Kraków.

– Karol Wojtyła czerpał głęboko z bogactwa tradycji i kultury Małopolski, z wysokiego poziomu wadowickiego gimnazjum czy religijnego oddziaływania sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej (…) Szczególny rozdział w życiu Karola Wojtyły odegrał Kraków z jego niepowtarzalną historią, atmosferą i kulturą, z jego świątyniami, dziełami sztuki i Uniwersytetem.

Zaznaczył, że pielgrzymki papieża do Ojczyzny rozsławiły Małopolskę w Kościele i w świecie. Na potwierdzenie swojej tezy, przywołał wypowiedź Benedykta XVI, który na krakowskich błoniach powiedział, że Kraków, za sprawą Jana Pawła II, stał się drogi i bliski wszystkim wierzącym.

– Dziś, gdy zadziwia nas liczba turystów i pielgrzymów odwiedzających Kraków, mamy świadomość, że w znacznej części zawdzięczamy to także Janowi Pawłowi II, który rozsławił nasze Miasto i Region na niebotyczną skalę.

Na zakończenie kardynał wspomniał o Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, którego głównym celem jest przekazywanie wiedzy o życiu, myśli i dziełach Papieża Polaka.

– Sercem Centrum jest sanktuarium św. Jana Pawła II, ozdobione mozaikami stanowiącymi katechezę dla podziwiających ich oryginalność i piękno.

Autor: Joanna Folfasińska

Grafika: Ks. Czesław Bogdał